Samenwerking met Zorgwaard

Sinds 2016 werken Zorgwaard (elf locaties in de regio Hoeksche Waard, Z-H) en MondzorgPlus samen. Maroesjka Radder, Manager Behandeling & Welzijn bij Zorgwaard vertelt over de keuze voor MondzorgPlus en de start van de samenwerking.

 

Zorgwaard: ‘MondzorgPlus spreekt dezelfde taal’

‘Wij waren al best goed op weg. Onze cliënten werden geregeld gezien door een mondhygiëniste en er waren protocollen voor de dagelijkse mondverzorging”, vertelt Maroesjka Radder, manager behandeling & welzijn bij Zorgwaard. “Toch wilden we de zorg voor mond en gebit naar een hoger niveau tillen. Deels omdat de eisen van de inspectie worden aangescherpt, maar vooral omdat we onze cliënten de allerbeste zorg willen bieden. De cliënt staat te allen tijde centraal, vanuit ons motto ‘deskundig, betrokken, nabij’. Daarom besloten we een gespecialiseerde partij in te schakelen die ons helpt deze zorg te optimaliseren. Er werden drie organisaties benaderd, waaronder MondzorgPlus. Na het eerste gesprek met MondzorgPlus waren we eigenlijk al overtuigd. Er was direct een klik. MondzorgPlus spreekt duidelijk dezelfde taal en streeft dezelfde doelen na als Zorgwaard: kwetsbare ouderen een zo’n goed mogelijke mondzorg bieden. MondzorgPlus heeft veel kennis van zaken én veel ervaring met ouderen en specifiek PG-cliënten. Zij weten hoe met deze doelgroep om te gaan.’

 

‘Onze cliënt staat te allen tijde centraal’

– Maroesjka Radder, Manager Behandeling & Welzijn

Hechte samenwerking

Toen de knoop was doorgehakt, ging het snel. In 2016 is MondzorgPlus haar werkzaamheden binnen Zorgwaard gestart. Maroesjka: ‘Wat heel bijzonder is: in korte tijd is onze samenwerking zó hecht geworden, dat ik mijn aanspreekpunt bij MondzorgPlus al bijna als collega zie. Ik kan oprecht stellen dat in álle opzichten aan onze verwachtingen wordt voldaan. Dat is mede te danken aan onze gezamenlijke, gedegen voorbereiding.’

 

Werkgroep en nieuw protocol

Maroesjka Radder stelde ter voorbereiding van de samenwerking een werkgroep samen, met daarin onder meer een arts, een kwaliteitsmedewerker en zelfs een ICT’er. “Om ervoor te zorgen dat de medewerkers van MondZorgPlus probleemloos kunnen inloggen in ons systeem om notities te maken in het zorgdossier”, legt ze uit. In nauw overleg met MondzorgPlus en één van de artsen van Zorgwaard werden protocollen aangescherpt en doelstellingen geformuleerd. Een van de gestelde doelen is het voorkomen van veelvoorkomende aandoeningen, pijn en ongemak in de mond- en keelholte. Hiertoe wordt voor iedere cliënt een individueel mondzorgplan opgesteld. “Vooralsnog richt MondzorgPlus zich uitsluitend op onze cliënten in zorg met behandeling. Dit zijn er 281”, aldus Maroesjka. “In de loop van dit jaar gaan we bekijken of de zorg door MondzorgPlus ook kan worden aangeboden aan cliënten zonder behandeling en mogelijk ook aan revalidatiepatiënten.”

 

Medewerkers staan open voor een verbeterde aanpak’

– Maroesjka Radder, Manager Behandeling & Welzijn

 

Presentaties aan artsen en cliëntenraad

Ter introductie van MondzorgPlus en om draagvlak te creëren voor de aangescherpte doelstellingen, werden meerdere bijeenkomsten georganiseerd. “De geriatrisch tandarts verzorgde een presentatie tijdens ons artsen-overleg. Ook presenteerden we de plannen aan onze zorgmanagers, leden van de cliëntenraad, verpleegkundig specialisten en nog enkele belanghebbenden. Daarnaast gaven we alle EVV’ers (Eerst Verantwoordelijke Verzorgers) een presentatie. De komst van MondzorgPlus is goed ontvangen in onze organisatie, medewerkers staan open voor een verbeterde aanpak. Het is geborgd; onze EVV’ers zijn extra alert op goede naleving van de nieuwe protocollen. Alle cliënten en/of hun mantelzorgers zijn schriftelijk geïnformeerd, waarbij ze de mogelijkheid kregen om bezwaar te maken. Want als een cliënt nog steeds zijn/haar eigen tandarts bezoekt, hebben ze vanzelfsprekend de vrijheid om dat zo te laten. Wij kunnen MondzorgPlus echter oprecht van harte aanbevelen.”

Over Zorgwaard

Zorgwaard biedt een integraal concept van wonen, zorg en welzijn aan 281 mensen met behandeling, verdeeld over elf locaties in de Hoeksche Waard (Z-H). Daarnaast biedt Zorgwaard thuiszorg en ook wordt er revalidatiezorg geboden aan gemiddeld zo’n 30 revalidanten. Er werken 1250 mensen bij Zorgwaard, ondersteund door ongeveer 1100 vrijwilligers.

Samenwerking met MondzorgPlus: sinds 2016.