Samenwerking met Woonzorggroep Samen

Op zoek naar een professionele partner voor mondzorg, kwam Irene Dekker van Woonzorggroep Samen in contact met MondzorgPlus. Enthousiast over het concept, maar nog aarzelend of het daadwerkelijk zo goed zou werken, besloot Samen om vanaf het najaar van 2015 samen te gaan werken. Ruim een jaar later kan Irene vol overtuiging zeggen dat de beloften worden waargemaakt.

“De afgelopen jaren heeft de zorgsector behoorlijk onder druk gestaan. Het imago van de ouderenzorg is niet zo goed, terwijl er met zoveel liefde en toewijding wordt gewerkt. Waardigheid en trots is een belangrijk thema; kwaliteit is daarvoor de basis.” Irene Dekker is al ruim 40 jaar werkzaam in de zorg, waarvan 12,5 jaar bij Woonzorggroep Samen. Toen ze in 2014 op zoek ging naar een oplossing voor structurele mondzorg, vervulde ze nog een managementfunctie. Kort nadat MondzorgPlus eind 2015 van start ging binnen zes Samen-locaties, ging ze als adviseur Kwaliteit aan de slag. Met haar jarenlange ervaring en vanuit haar huidige functie beoordeelt ze de zorg die MondzorgPlus levert dus met een brede blik.

Het concept klonk ideaal

“Mondzorg werd in de dagelijkse verzorging wel meegenomen, maar was in onze organisatie niet echt een thema”, zo blikt Irene Dekker terug op de periode tot 2015. “Er was geen uniforme werkwijze; op de ene locatie was het bezoek aan een tandarts anders geregeld dan op een andere. We vonden het belangrijk om werk te maken van goede mondzorg en vooral, om te zorgen voor een uniforme, gestructureerde werkwijze en een betere kwaliteit. Zonder dat het onze organisatie meer zou belasten.” Met deze vertrekpunten ging Irene Dekker in 2015 op zoek naar een oplossing. “Er was niet veel aanbod. Sommige tandartsen boden aan om met een bus naar onze locaties te komen. Maar het concept van MondzorgPlus klonk het meest ideaal: mondzorg in de eigen omgeving, zelfs tot aan het bed. Ik was erg benieuwd of het concept zou werken, vond het eerlijk gezegd best spannend en vroeg me af of de IGZ-richtlijnen goed geborgd zouden worden. Ook voor MondzorgPlus was onze samenwerking een uitdaging, want op dat moment was de organisatie nog nauwelijks actief in de kop van Noord-Holland. We besloten het te gaan proberen en de samenwerking na een jaar te evalueren.”

 

Unaniem positief

Die evaluatie vond in december 2016 plaats. Irene Dekker peilde daarvoor in alle zes de locaties waar MondzorgPlus werkzaam is, hoe de samenwerking wordt ervaren. Ze vertelt: “Unaniem kreeg ik zéér positieve reacties. De zorg door MondzorgPlus wordt als laagdrempelig ervaren en wordt uitgevoerd door mensen die erg goed omgaan met onze doelgroep cliënten. Onze medewerkers bemerken geen weerstand bij cliënten en als dat wel eens het geval is, gaan tandartsen Jacco Beije en Cees Koster en preventie-assistente Jessica Broedersz daar flexibel mee om. Ze proberen het een uur later nog eens en wil de cliënt op dat moment nog steeds niet, dan proberen ze het bij een volgend bezoek. De administratie is goed geregeld en er wordt adequaat gereageerd op vragen of klachten. Onze medewerkers krijgen goede tips en de mondzorg is per cliënt opgenomen in het zorgplan. Ook de workshops van Mondzorgplus worden door de medewerkers als zeer leerzaam ervaren. Kortom: MondzorgPlus doet écht wat wordt beloofd. Ik vind het een succesformule, ik kan MondzorgPlus absoluut aanbevelen.”

 

Adviseur kwaliteit Irene Dekker, Woonzorggroep Samen:
‘MondzorgPlus doet écht wat wordt beloofd’

Begin met een frisse mond

De mindset ten aanzien van mondzorg is inmiddels duidelijk veranderd, vindt Irene. Daar kan ze als adviseur Kwaliteit alleen maar erg blij om zijn. “We doen al heel veel dingen goed, maar we werken er hard aan om de kwaliteit van zorg voor onze cliënten en het werkplezier voor onze medewerkers nog verder te verbeteren. Mondzorg was vaak een sluitstuk van de dagelijkse verzorging, maar het is veel prettiger als je met een frisse mond begint, zowel voor de cliënt als voor de zorgmedewerker.”

 

Interne werkgroep mondzorg

Bijna anderhalf jaar na de start van de samenwerking met MondzorgPlus wil Woonzorggroep Samen de ingezette koers voortzetten en waar nodig verbeteren. Graag brengt Irene Dekker samen met MondzorgPlus in kaart of er goed volgens instructie wordt gewerkt en de mondgezondheid van cliënten inderdaad verbetert. “In het contact en tijdens het halfjaarlijkse overleg met familieleden, kan er vanuit onze eigen organisatie nog meer aandacht zijn voor mondzorg”, benoemt Irene als eerste verbeterpunt. Terwijl ze haar verhaal doet, vinden interne audits plaats waarbij ook de mondzorg wordt beoordeeld én gaat een nieuwe (interne) werkgroep mondzorg van start. “We willen een verdiepingsslag maken op dit thema door te onderzoeken hoe we goede mondzorg in onze hele organisatie kunnen inbedden, ook voor cliënten in de zorgcentra en in de thuiszorg. Is het mogelijk om bijvoorbeeld ook thuiswonende cliënten de zorg door MondzorgPlus aan te bieden?”

Over Woonzorggroep Samen

Woonzorggroep Samen is een van de grootste zorgaanbieders in Noord-Holland, met twintig locaties in een landelijk, uitgestrekt gebied tussen de Waddenzee en Alkmaar (gemeenten Schagen en Hollands Kroon). Ouderen vinden er woon- en zorgoplossingen op maat, variërend van thuiszorg tot revalidatiezorg en verschillende vormen van zorg voor mensen met dementie. In totaal biedt Woonzorggroep Samen zorg aan 1500 cliënten. Er werken 1600 mensen bij Woonzorggroep Samen, ondersteund door ruim 800 vrijwilligers en vele stagiaires.