Samenwerking met Groenhuysen

In 2014 ging Groenhuysen op zoek naar een partij die de volledige tandheelkundige zorg uit handen kon nemen. Meteen nadat MondzorgPlus tijdens een eerste kennismaking haar werkwijze presenteerde, was de interesse in een samenwerking gewekt. Inmiddels werken MondzorgPlus en Groenhuysen al heel wat jaren naar tevredenheid samen.

Onder het motto ‘ouder worden, jezelf blijven’ biedt zorgorganisatie Groenhuysen overwegend ouderen de mogelijkheid om op eigen wijze het allerbeste uit hun dag te halen. Dagelijks zetten 2500 medewerkers en nog eens 800 vrijwilligers zich hiervoor in, waarbij zij worden ondersteund door familie- en mantelzorgers.

Onder het motto ‘ouder worden, jezelf blijven’ biedt zorgorganisatie Groenhuysen overwegend ouderen de mogelijkheid om op eigen wijze het allerbeste uit hun dag te halen. Dagelijks zetten 2500 medewerkers en nog eens 800 vrijwilligers zich hiervoor in, waarbij zij worden ondersteund door familie- en mantelzorgers.

Samen optrekken om mondzorg naar een hoger niveau te tillen

MondzorgPlus en Groenhuysen erkennen dat mondzorg vandaag de dag helaas nog vaak een ondergeschoven kindje is binnen zorginstellingen*. Het is daardoor des te meer belangrijk om een breed draagvlak te creëren, als je wilt dat er bewustwording over het belang van mondzorg ontstaat bij zowel de formele- als informele zorg. Om die reden wordt er momenteel gezamenlijk bekeken hoe wij daarin met elkaar kunnen optrekken, om te kijken hoe die verbinding gemaakt kan worden.

*Bron: Maaike van Helvoirt-Bisschop: “de mondzorg is vaak een ondergeschoven kindje in de ouderenzorg” – dental INFO

 

Samenwerking tussen formele- en informele zorg

Jolanda Peijnenburg, procesmanager zorgbeleid bij Groenhuysen vertelt in het verdiepende artikel ‘Anders werken binnen de zorg: een intensievere samenwerking tussen informele en formele zorg’ over hoe zij de samenwerking tussen formele en informele zorg vormgeven. Om ervoor te zorgen dat de cliënt de meest passende zorg ontvangt, is het essentieel om de betrokkenheid van familie, mantelzorgers- en vrijwilligers te vergroten. MondzorgPlus faciliteert dit op verschillende manieren, bijvoorbeeld door het organiseren van een zorgmarkt, het geven van instructies en het bieden van structurele ondersteuning waar dat mogelijk is.

 

Regelmatig evalueren om te blijven ontwikkelen

Groenhuysen en MondzorgPlus evalueren regelmatig over de samenwerking. Jaarlijks sluiten de hoofdtandarts, de geriatrisch mondhygiëniste en de relatiebeheerder aan bij het artsenoverleg om te bespreken hoe de samenwerking verloopt en of deze eventueel verder verbeterd kan worden. 

Daarnaast presenteert MondzorgPlus jaarlijks het kwaliteitsrapport aan de manager behandeling en adviseur kwaliteit. Ook wordt er elk jaar een leveranciersbeoordeling uitgevoerd door Groenhuysen, waarbij de zorgmedewerkers worden bevraagd over de samenwerking tussen MondzorgPlus en Groenhuysen. De samenwerking verloopt goed, de zorgmedewerkers geven de dienstverlening een ruim voldoende.

Middels deze overleggen en enquêtes zijn beide partijen continu bezig om te kijken wat er goed gaat en wat er eventueel beter kan. Doordat MondzorgPlus bij iedere controle een meting van een zogeheten plaquescore doet, kan op regelmatige basis bekeken worden hoe de status rondom de mondhygiëne is. Indien de mate van plaque in de mond stijgt, wordt er samen gekeken naar bewustmakingsacties, zoals Coaching on the job bij cliënten waar de score aan de hoge kant is.

 

“Dankzij regelmatige overlegmomenten met MondzorgPlus evalueren we continu de aspecten van onze samenwerking die goed verlopen en identificeren we gebieden waar verbetering mogelijk is. De directe communicatielijnen stellen ons in staat om snel te schakelen, wat de samenwerking bijzonder aangenaam maakt.”
– Jolanda Peijnenburg, procesmanager zorgbeleid bij Groenhuysen

Over Groenhuysen

Groenhuysen is gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken en is actief in de regio Roosendaal. Onder de noemer ‘ouder worden, jezelf blijven’ biedt Groenhuysen de mogelijkheid om op eigen wijze het allerbeste uit hun dag te kunnen halen. Dat doen ze met een brede dienstverlening variërend van gemak en comfort tot intensieve zorg, zowel in de vorm van thuiszorg als ook in verzorgde woonvoorzieningen.

Zo’n 2500 medewerkers en nog eens 800 vrijwilligers zetten zich dagelijks in voor de 3000 bewoners van Groenhuysen. Samen met de familie- en mantelzorgers vormen zij een schil rondom de bewoners.