Waarom MondzorgPlus

Extra aandacht voor zowel cliënt als verzorgenden

Optimaal georganiseerde en doelmatige mondzorg leveren aan zorgafhankelijke mensen, dat is waar MondzorgPlus voor staat. We behandelen zorgafhankelijke mensen verblijvend in woonzorgcentra in hun eigen vertrouwde omgeving. Daarbij staat de gezondheid, het welbevinden én de waardigheid van onze cliënten voorop. Wij helpen woonzorgcentra met het organiseren van deze, soms toch ingewikkelde, mondzorg. We vinden het belangrijk dat verzorgenden daarbij zo veel mogelijk ontzorgd worden.

De plus van extra aandacht, voor zowel de cliënt als de verzorgenden. Hieronder leggen wij uit wat die plus voor ons betekent.

De plus van extra aandacht

Implementatie mondzorg

Samen met jou organiseren en implementeren wij de mondzorgprocessen als duurzaam onderdeel van jouw bestaande zorgprocessen. Jij borgt hiermee kwalitatief hoogwaardige mondzorg in jouw organisatie met transparantie op de behandeling van jouw cliënten.

Eigen relatiebeheerder

De plus van extra aandacht geven wij niet alleen aan onze cliënten. Ook alle overige betrokkenen bij de cliënt, zowel buiten als binnen het woonzorgcentrum, krijgen alle aandacht. Korte lijntjes met jouw persoonlijke relatiebeheerder zorgt ervoor dat jij snel en effectief kunt schakelen. Dit resulteert in heldere communicatie en proactief en oplossingsgericht samenwerken.

Ondersteuning verzorgenden

Goede mondzorg betekent veel aandacht voor preventie. MondzorgPlus traint en coacht de verzorgenden in de dagelijkse mondverzorging van hun cliënten. Ook besteden we veel aandacht aan de bewustmaking van het belang van dagelijkse mondzorg.

Planning

Alle planning wordt uit handen genomen, van nulmetingen tot behandelingen tot het informeren van familie. Dat pakken we op en sturen die tijdig naar de juiste afdeling.

Inzicht & sturing op kwaliteit van mondzorg

Inzicht in de ontwikkeling van de kwaliteit van de monden biedt MondzorgPlus in overzichtelijke rapportages, die we samen regelmatig evalueren. Dit biedt relevante handvatten om per locatie te kunnen sturen op kwaliteit en te signaleren of er bijvoorbeeld extra scholing of coaching benodigd is.

24 uur beschikbaar

Soms ontstaat er een acuut mondprobleem en moet er snel geschakeld worden. Ook in de avond en het weekend staat MondzorgPlus klaar om dit op te lossen. Bovendien kan er gebruik gemaakt worden van een helpdesk door de cliënt, familie of verzorgenden van het woonzorgcentrum.

Behandeling in vertrouwde omgeving

Comfort en rust voor zowel de cliënt als de verzorgenden. Elke behandeling vindt plaats in de eigen woonomgeving van de cliënt.

Vast mondzorgteam

Bekende gezichten van het vaste mondzorgteam dat bestaat uit tandartsen, mondhygiënisten, preventie-assistenten en tandprothetici. Allen goed opgeleid, voortdurend bijgeschoold en vooral met veel affiniteit met zorgafhankelijke mensen. De tandarts neemt tevens deel aan het MDO.

Afgestemd op behoeften van de cliënt

Onze mondzorgteams hebben vooral oog voor de mens en het behoud van waardigheid. Zeker bij zorgafhankelijke mensen is aandacht, begrip en een luisterend oor van essentieel belang.

Werkwijze instellingen voor ouderen

In dit filmpje kun je zien hoe wij de mondzorg voor ouderen in woonzorgcentra organiseren. Wil je meer weten over onze werkwijze? Maak dan een afspraak en wij gaan graag in gesprek over jouw specifieke wensen.

Werkwijze instellingen voor verstandelijk beperkten

In dit filmpje kun je zien hoe wij de mondzorg voor mensen met een verstandelijke beperking in woonzorgcentra of woon-zorggroepen organiseren. Wil je meer weten? Maak dan een afspraak en wij gaan graag in gesprek over jouw specifieke wensen.