logo
Bel nu voor een oriënterend gesprek: 088 - 936 63 00 call-to-action

Zorginstellingen

De Merwelanden

Teamleider Nency van Soomeren:
‘Onze medewerkers weten mondzorg nu goed uit te voeren’

Sinds 2013 werken woon- en zorgcentrum De Merwelanden in Dordrecht en MondZorgPlus samen. Nency van Soomeren, teamleider kleinschalig wonen bij De Merwelanden is zeer te spreken over deze samenwerking.

Nency van Soomeren is al 23 jaar werkzaam bij woon- en zorgcentrum De Merwelanden; sinds 14 jaar als teamleider. Ze is verantwoordelijk voor kleinschalig wonen, waarbij in kleine woongroepen intensieve 24-uurszorg wordt geboden aan 64 ouderen. Het merendeel van hen heeft de ziekte van dementie, 12 mensen wonen in een groep voor somatische ouderen. In totaal biedt De Merwelanden zorg aan zo’n driehonderd mensen, in uiteenlopende vormen. In 2013 ging De Merwelanden voor de bewoners van kleinschalig wonen een samenwerking aan met MondZorgPlus.

‘Gespecialiseerd in onze doelgroep’
“Belangrijkste aanleiding was de aangescherpte wetgeving rond mondzorg, die vroeg om een oplossing”, vertelt Nency van Soomeren. “We kwamen in contact met MondZorgPlus en de kennismaking verliep zeer positief. MondZorgPlus past bij onze organisatie en wat uiteraard erg belangrijk is, is dat het team van MondZorgPlus gespecialiseerd is in deze doelgroep. Anders dan een reguliere tandarts nemen de tandarts en assistente alle tijd voor een cliënt en wegen ze altijd af of het nodig is om een belastende behandeling uit te voeren. Ze weten hoe ze met deze ouderen moeten omgaan.”

Veel aandacht voor scholing
Bij de start van de samenwerking is veel aandacht besteed aan scholing van de zorgmedewerkers die werkzaam zijn binnen de kleinschalige woongroepen. Nency: “Allereerst is ze verteld wat (goede) mondzorg voor deze ouderen kan betekenen. Daarnaast zijn er allerlei praktische tips aangereikt voor de dagelijkse mondzorg. Hoe kunnen ze de mond inspecteren en verzorgen als een bewoner de mond niet wil openen? Daarvoor hebben ze goede handvaten gekregen. Bij vragen kunnen ze bovendien altijd terecht bij tandarts Frans van Eck en preventie-assistente Marion van ’t Zelfde.” Om ervoor te zorgen dat de aandacht voor goede mondverzorging behouden blijft en iedereen op de hoogte is van actuele ontwikkelingen en nieuwe inzichten, vindt iedere twee jaar bijscholing plaats. Daarnaast is de mondzorg per cliënt beschreven en opgenomen in diens zorgplan, zodat het geborgd is. Middels periodieke interne audits wordt gecheckt of er verbeterpunten zijn.

Niets verplicht
De cliënten van De Merwelanden hebben de vrijheid om wel of niet gebruik te maken van de zorg door MondZorgPlus. “We delen de informatie hierover met de familie”, vertelt Nency. “Bij nieuwe bewoners zien we vaak dat het bezoek aan de tandarts al langere tijd op de achtergrond is geraakt. Soms kiezen familieleden er dan voor om dat zo te laten. Uiteraard verzorgen onze medewerkers dagelijks de monden van alle bewoners volgens de richtlijnen. Als we zien dat er problemen ontstaan, kaarten we dat alsnog aan bij de familie. Ze zijn niets verplicht, maar wij willen ze de zorg door MondZorgPlus wel aanbieden.”

‘MondZorgPlus biedt zorg op maat, passend bij onze doelgroep’

Eigen tanden
Het merendeel van de bewoners draagt een gebitsprothese, maar Nency schat in dat dit in de toekomst zal veranderen. “De gemiddelde leeftijd van onze bewoners is hoog, maar we hebben ook enkele zeventigers. Zij hebben nog hun eigen tanden, soms met bijvoorbeeld een brug. Dat vraagt om heel specifieke aandacht en techniek bij mondverzorging.”

Vertrouwen
De IGZ heeft sinds de samenwerking met MondZorgPlus nog niet geïnspecteerd op de kwaliteit van mondzorg, maar teamleider Nency ziet een dergelijke inspectie met vertrouwen tegemoet. “We zijn zeer tevreden over de samenwerking en de geboden zorg. MondZorgPlus biedt zorg op maat, passend bij onze doelgroep. We bevelen MondZorgPlus dan ook van harte aan bij andere pg-instellingen.”

Over De Merwelanden
De Merwelanden is een woon- en zorgcentrum in Dordrecht, grenzend aan de rivier het Wantij. Ouderen vinden er woon- en zorgoplossingen op maat, die is aan te passen als hun situatie verandert. De Merwelanden heeft in 2015 het gouden PREZO-keurmerk behaald.
De Merwelanden telt 320 zelfstandige huurwoningen / zorgappartementen voor 55+, 65+ en WLZ-cliënten en 64 woonzorgplaatsen in kleinschalige woongroepen. In totaal wonen er circa 300 cliënten. Er werken 200 mensen bij De Merwelanden, ondersteund door 125 vrijwilligers.

Lees verder

Woonzorggroep Samen

Adviseur kwaliteit Irene Dekker, Woonzorggroep Samen:
‘MondZorgPlus doet écht wat wordt beloofd’

Op zoek naar een professionele partner voor mondzorg, kwam Irene Dekker van Woonzorggroep Samen in contact met MondZorgPlus. Enthousiast over het concept, maar nog aarzelend of het daadwerkelijk zo goed zou werken, besloot Samen om vanaf het najaar van 2015 samen te gaan werken. Ruim een jaar later kan Irene vol overtuiging zeggen dat de beloften worden waargemaakt.

“De afgelopen jaren heeft de zorgsector behoorlijk onder druk gestaan. Het imago van de ouderenzorg is niet zo goed, terwijl er met zoveel liefde en toewijding wordt gewerkt. Waardigheid en trots is een belangrijk thema; kwaliteit is daarvoor de basis.” Irene Dekker is al ruim 40 jaar werkzaam in de zorg, waarvan 12,5 jaar bij Woonzorggroep Samen. Toen ze in 2014 op zoek ging naar een oplossing voor structurele mondzorg, vervulde ze nog een managementfunctie. Kort nadat MondZorgPlus eind 2015 van start ging binnen zes Samen-locaties, ging ze als adviseur Kwaliteit aan de slag. Met haar jarenlange ervaring en vanuit haar huidige functie beoordeelt ze de zorg die MondZorgPlus levert dus met een brede blik.

‘Het concept klonk ideaal’
“Mondzorg werd in de dagelijkse verzorging wel meegenomen, maar was in onze organisatie niet echt een thema”, zo blikt Irene Dekker terug op de periode tot 2015. “Er was geen uniforme werkwijze; op de ene locatie was het bezoek aan een tandarts anders geregeld dan op een andere. We vonden het belangrijk om werk te maken van goede mondzorg en vooral, om te zorgen voor een uniforme, gestructureerde werkwijze en een betere kwaliteit. Zonder dat het onze organisatie meer zou belasten.” Met deze vertrekpunten ging Irene Dekker in 2015 op zoek naar een oplossing. “Er was niet veel aanbod. Sommige tandartsen boden aan om met een bus naar onze locaties te komen. Maar het concept van MondZorgPlus klonk het meest ideaal: mondzorg in de eigen omgeving, zelfs tot aan het bed. Ik was erg benieuwd of het concept zou werken, vond het eerlijk gezegd best spannend en vroeg me af of de IGZ-richtlijnen goed geborgd zouden worden. Ook voor MondZorgPlus was onze samenwerking een uitdaging, want op dat moment was de organisatie nog nauwelijks actief in de kop van Noord-Holland. We besloten het te gaan proberen en de samenwerking na een jaar te evalueren.”

‘Unaniem positief’
Die evaluatie vond in december 2016 plaats. Irene Dekker peilde daarvoor in alle zes de locaties waar MondZorgPlus werkzaam is, hoe de samenwerking wordt ervaren. Ze vertelt: “Unaniem kreeg ik zéér positieve reacties. De zorg door MondZorgPlus wordt als laagdrempelig ervaren en wordt uitgevoerd door mensen die erg goed omgaan met onze doelgroep cliënten. Onze medewerkers bemerken geen weerstand bij cliënten en als dat wel eens het geval is, gaan tandartsen Jacco Beije en Cees Koster en preventie-assistente Jessica Broedersz daar flexibel mee om. Ze proberen het een uur later nog eens en wil de cliënt op dat moment nog steeds niet, dan proberen ze het bij een volgend bezoek. De administratie is goed geregeld en er wordt adequaat gereageerd op vragen of klachten. Onze medewerkers krijgen goede tips en de mondzorg is per cliënt opgenomen in het zorgplan. Ook de workshops van MondZorgplus worden door de medewerkers als zeer leerzaam ervaren. Kortom: MondZorgPlus doet écht wat wordt beloofd. Ik vind het een succesformule, ik kan MondZorgPlus absoluut aanbevelen.”

‘De mindset ten aanzien van mondzorg is duidelijk veranderd’

Begin met een frisse mond
De mindset ten aanzien van mondzorg is inmiddels duidelijk veranderd, vindt Irene. Daar kan ze als adviseur Kwaliteit alleen maar erg blij om zijn. “We doen al heel veel dingen goed, maar we werken er hard aan om de kwaliteit van zorg voor onze cliënten en het werkplezier voor onze medewerkers nog verder te verbeteren. Mondzorg was vaak een sluitstuk van de dagelijkse verzorging, maar het is veel prettiger als je met een frisse mond begint, zowel voor de cliënt als voor de zorgmedewerker.”

Interne werkgroep mondzorg
Bijna anderhalf jaar na de start van de samenwerking met MondZorgPlus wil Woonzorggroep Samen de ingezette koers voortzetten en waar nodig verbeteren. Graag brengt Irene Dekker samen met MondZorgPlus in kaart of er goed volgens instructie wordt gewerkt en de mondgezondheid van cliënten inderdaad verbetert. “In het contact en tijdens het halfjaarlijkse overleg met familieleden, kan er vanuit onze eigen organisatie nog meer aandacht zijn voor mondzorg”, benoemt Irene als eerste verbeterpunt. Terwijl ze haar verhaal doet, vinden interne audits plaats waarbij ook de mondzorg wordt beoordeeld én gaat een nieuwe (interne) werkgroep mondzorg van start. “We willen een verdiepingsslag maken op dit thema door te onderzoeken hoe we goede mondzorg in onze hele organisatie kunnen inbedden, ook voor cliënten in de zorgcentra en in de thuiszorg. Is het mogelijk om bijvoorbeeld ook thuiswonende cliënten de zorg door MondZorgPlus aan te bieden?”

Over Woonzorggroep Samen
Woonzorggroep Samen is een van de grootste zorgaanbieders in Noord-Holland, met twintig locaties in een landelijk, uitgestrekt gebied tussen de Waddenzee en Alkmaar (gemeenten Schagen en Hollands Kroon). Ouderen vinden er woon- en zorgoplossingen op maat, variërend van thuiszorg tot revalidatiezorg en verschillende vormen van zorg voor mensen met dementie. In totaal biedt Woonzorggroep Samen zorg aan 1500 cliënten. Er werken 1600 mensen bij Woonzorggroep Samen, ondersteund door ruim 800 vrijwilligers en vele stagiaires.

Lees verder

Schakelring, Waalwijk (N-B)

Stichting Schakelring biedt diensten op het gebied van wonen, zorg en welzijn aan voornamelijk ouderen. Schakelring heeft elf woonzorgcentra in Midden-Brabant en verleent haar diensten tevens aan hulpbehoevende mensen die zelfstandig wonen. Kernwaarden: samen, open en deskundig resultaten boeken voor de klant.De locaties ontvingen in 2013 het kwaliteitskeurmerk PREZO voor verantwoorde zorg.

Samenwerking met MondZorgPlus: sinds 2010
Aantal cliënten: Schakelring ondersteunt circa 1.250 ouderen en telt zo’n 1.400 medewerkers en 850 vrijwilligers.

Titus van den Eijnden, manager behandeling & begeleiding Stichting Schakeling:
‘Als je goed voor mensen wilt zorgen, hoort goede mondzorg daar ook bij’

‘Dankzij een tip van een collega in een zorgorganisatie kwamen we enkele jaren geleden in contact met MondZorgPlus. Tandheelkundige zorg was op dat moment nog niet goed georganiseerd in onze organisatie. Als je goed voor mensen wilt zorgen, hoort goede mondzorg daar ook bij, zo vinden wij. Zoals je hulpbehoevende mensen helpt met wassen en aankleden, zo moeten we ook voor hun mond en gebit zorgen. Al snel na ons eerste contact zijn we daarom gestart met een pilot in onze locatie in Drunen, waar we zestig verpleeghuisbewoners toevertrouwden aan de zorgen van het team van MondZorgPlus. Dat pakte erg positief uit, waarop we besloten het project uit te rollen naar al onze locaties. Inmiddels komt MondZorgPlus in al onze woonzorgcentra.

‘We zorgen sámen voor onze bewoners’
Ik ben ervan overtuigd dat slechte mondzorg bron is voor veel gezondheidsproblemen en ook voor onbegrepen gedrag. Als je tandpijn hebt, gaat daar al je aandacht naar uit. Anderzijds beseffen we dat het voor onze bewoners heel vervelend kan zijn om de tanden door iemand anders te laten poetsen. Het kan zeker voor een bewoner met dementie erg bedreigend zijn. Een begripvolle en geduldige bejeging van onze bewoners is daarom erg belangrijk en juist dát doen de mensen van MondZorgPlus ontzettend goed. De behandeling wordt altijd volledig afgestemd op de bewoner, er wordt alle tijd uitgetrokken voor de verzorging. Wat ook een zeer groot pluspunt is, is dat de MondZorgPlus-medewerkers altijd naar de eigen kamers van bewoners gaan, om ze in hun vertrouwde omgeving te helpen. De samenwerking is hecht: we zorgen sámen voor onze bewoners.

‘We ontwikkelen de mondzorg samen verder door’
We zijn overigens nog niet waar we willen zijn. Graag maken we een volgende stap om de mondzorg verder te professionaliseren. Samen met MondZorgPlus ontwikkelen we onze mondzorg continu door. Om deze zorg op structurele wijze in te bedden in onze kwaliteitszorg, willen we audits gaan uitvoeren. Het is goed om te toetsen waar we staan, of we voldoen aan de norm. Ook willen we samen met MondZorgPlus een programma opzetten om onze verzorgenden nog beter te ondersteunen en werken we aan een e-learningprogramma voor de Schakelring Academie. Het is belangrijk om mondzorg verder te professionaliseren, zeker omdat er steeds meer ouderen zijn die hun eigen tanden behouden.’

Lees verder

De Riethorst Stromenland, Raamsdonksveer (N-B)

De Riethorst Stromenland beschikt over zes (woon)zorgcentra en vijf verpleeghuizen. Daarnaast heeft de organisatie een breed aanbod voor zelfstandig wonende ouderen, waaronder thuiszorg, dagverzorging, dagbehandeling, eerstelijns (para)medische zorg, tijdelijk verblijf, alarmering en maaltijden aan huis.

Samenwerking met MondZorgPlus: sinds 2009
Aantal cliënten: De Riethorst Stromenland ondersteunt ruim 1.200 mensen van 55 jaar en ouder. De organisatie heeft zo’n 1.300 medewerkers, 500 vrijwilligers bieden ondersteuning.

Adrie de Laat, manager dienst behandeling en begeleiding De Riethorst Stromenland:
‘Geen tijd is geen argument’

‘Mondzorg is één van de meest basale zaken in lichamelijke verzorging. Toch is er in de opleiding voor verzorgenden maar mondjesmaat aandacht voor – vergeef me de beeldspraak. Voordat we een samenwerking aan gingen met MondZorgPlus werkten wij al samen met een tandarts. De aandacht ging toen echter uit naar tandheelkundige zorg, vooral curatief, maar mondzorg en preventie is juist erg belangrijk. Uit de praktijk blijkt immers dat slechte mondzorg bijdraagt aan veel lichamelijke klachten. Inmiddels werken we al enkele jaren samen met MondZorgPlus en de insteek en werkwijze is niet vergelijkbaar met een reguliere tandartspraktijk. De samenwerking gaat verder dan alleen de zorg voor onze ouderen. Iedereen wordt bewust gemaakt van het belang van goede mondzorg. Op afdelingsniveau is er aandacht voor het nut en de noodzaak, er wordt poetsinstructie gegeven aan verzorgenden, er wordt groepsscholing verzorgd én we geven samen voorlichting aan familie van onze bewoners.

Langs de meetlat
In november 2014 bracht de Inspectie voor de Gezondheidszorg een vernietigend rapport uit over de kwaliteit van de mondzorg in Nederlandse woonzorgcentra. Als ik onze organisatie langs de meetlat leg, doen we het prima, maar het kan altijd beter. We toetsen onszelf nog niet genoeg en daarom gaan we aan de slag met interne audits, om na te gaan of we de processen goed volgen en of het aantal klachten van onze bewoners daadwerkelijk vermindert. Want dat kunnen we nu nog niet onderbouwen.

‘Wij kiezen heel bewust voor MondZorgPlus’
Geen tijd om de tanden te poetsen en de mond te verzorgen’ is geen argument, het hoort gewoon bij het werk. Dat er in andere zorgorganisaties weinig of geen aandacht is, daar kán en wíl ik geen oordeel over vellen. Ja, de samenwerking met MondZorgPlus brengt extra kosten met zich mee, maar die keuze maken wij heel nadrukkelijk. Vervolgens kan het ook bijdragen aan het terugdringen van andere kosten, maar dat verband is niet altijd eenvoudig aan te tonen. Helaas investeren zorgverzekeraars erg weinig in preventie, terwijl het op termijn geld oplevert. Aandacht is er heus wel, voldoende geld helaas niet.

Zeer tevreden
Het mooie van MondZorgPlus vind ik dat ze zich richten op oudere, hulpbehoevende mensen en daar álle tijd voor nemen. De medewerkers delen hun kennis met ons, wij delen onze kennis en ervaring met hen. Ik ben zéér tevreden over onze samenwerking en beveel MondZorgPlus met overtuiging aan. Collega’s uit de zorg mogen me altijd bellen voor een referentie!’

Lees verder
Top