Educatie

Klinische lessen

Preventie voorkomt mondproblemen. Deze preventie start met een goede dagelijkse mondverzorging. Om de verzorgenden in instellingen te ondersteunen bij de dagelijkse mondzorg organiseert MondzorgPlus klinische lessen. Deze lessen zijn geaccrediteerd voor BIG geregistreerden en voor verzorgenden die lid zijn van de V&VN.

Naast de klinische lessen verzorgt MondzorgPlus tevens trainingen voor aandachtsvelders en zijn er verschillende verdiepingsmodules ontwikkeld, zoals onder andere de module palliatieve mondzorg en omgaan met afweergedrag.

Met de zorginstelling bepalen we wat de optimale samenstelling is van een gedegen opleidingsplan voor de verzorgenden. Door middel van bewustmakingsacties blijven we het belang van dagelijkse mondzorg onder de aandacht brengen bij alle betrokkenen.

Begeleiding verzorgenden

Sommige situaties vragen om meer concrete begeleiding. In deze situaties kunnen de preventie-assistenten van MondzorgPlus de verzorgenden coachen bij de dagelijkse mondverzorging. Elke mond is anders en elk mens reageert anders. De ervaring en praktische instructie van de preventie-assistent geeft goede handvatten hoe te handelen in afwijkende situaties.