logo
Bel nu voor een oriënterend gesprek: 088 - 936 63 00 call-to-action

Schotema Tandtechniek

MondZorgPlus werkt sinds 2013 samen met Schotema Tandtechniek. Schotema Tandtechniek is gevestigd in Gorinchem en is gespecialiseerd in prothetiek. Als onze tandarts het nodig acht, schakelt hij de deskundige hulp in van Bertil Schotema (klinisch prothese technicus).

Wat houden de werkzaamheden van Schotema Tandtechniek in?
Bertil Schotema van Schotema Tandtechniek verricht tandtechnische werkzaamheden bij Rivas in opdracht van onze tandarts. Bertil zorgt voor al het (partiële) prothesewerk. Indien nodig kan hij wat drukplekjes verwijderen.

In voorkomende gevallen kan hij een nieuw kunstgebit vervaardigen, in nauw overleg met de behandelend MondZorgPlus-tandarts en het zorgteam, de cliënt en diens naasten. Daarbij gaat hij vanzelfsprekend met de grootste zorg te werk, met oog voor onze kwetsbare cliënten. Hij hanteert dezelfde uitgangspunten als MondZorgPlus: een persoonlijke benadering staat voorop en er wordt alle tijd uitgetrokken voor een consult. U bent beslist in ervaren en deskundige handen.

‘Onze doelgroep heeft recht op goede medische zorg cq. voorzieningen. Tandheelkundige zorg is daarvan een essentieel onderdeel. De ‘stralende’ glimlach na het oplossen van een probleem of het aanmeten van een nieuwe prothese is voor mij van grote waarde.’

Meer informatie
Heeft u vragen die onze samenwerking betreffen of heeft u vragen over uw gebitsprothese? Leg ze voor aan uw behandelend tandarts/ preventie-assistent of bel met MondZorgPlus: 088 – 936 63 00.

Top