Tarieven

Tarieven

Zorgafhankelijke mensen met een zorgprofiel 4 of hoger die in een instelling verblijven met behandeling krijgen de kosten voor tandheelkundige behandelingen vergoed uit de WLZ. Deze behandelingen worden rechtstreeks gedeclareerd aan het zorgkantoor.

Mensen die in een instelling verblijven zonder behandeling en mensen met een persoonsgebonden budget kunnen de behandelkosten bij de eigen verzekeraar declareren indien men aanvullend verzekerd is voor mondzorg.

MondzorgPlus levert mondzorg volgens de tarieven zoals wettelijk vastgesteld door de Zorgautoriteit. Er zijn geen extra behandelkosten verbonden aan de diensten van MondzorgPlus.