Tarieven

Tarieven

Zorgafhankelijke mensen met een zorgprofiel 4 of hoger die in een instelling verblijven met behandeling krijgen de kosten voor tandheelkundige behandelingen vergoed uit de WLZ. Deze behandelingen worden rechtstreeks gedeclareerd aan het zorgkantoor.

Mensen die in een instelling verblijven zonder behandeling en mensen met een persoonsgebonden budget kunnen de behandelkosten bij de eigen verzekeraar declareren indien men aanvullend verzekerd is voor mondzorg.

MondzorgPlus levert mondzorg volgens de tarieven zoals wettelijk vastgesteld door de Zorgautoriteit. Er zijn geen extra behandelkosten verbonden aan de diensten van MondzorgPlus.

Mondzorg op locatie voor mensen met een (verstandelijke) beperking
Overprikkeling, angst en verdriet: mondzorg voor mensen met een (verstandelijke) beperking is niet eenvoudig. Een bezoek aan de tandarts leidt regelmatig tot weerstand. Ook de dagelijkse mondverzorging vormt een uitdaging. Terwijl mensen met een (verstandelijke) beperking door de snelle opbouw van tandsteen juist meer kans hebben op problemen in de mond. Het is dus heel belangrijk om de mond goed te blijven verzorgen. MondzorgPlus helpt je met de mondzorg op de woonlocatie van cliënten met een verstandelijke beperking.
Mondzorg op locatie voor zorgafhankelijke ouderen
Mondzorg voor zorgafhankelijke ouderen is complex. Nu ouderen steeds langer zelfstandig wonen, krijgt de verzorging van het gebit vaak niet genoeg aandacht. Met als gevolg dat de mondgezondheid onder de maat is op het moment dat kwetsbare ouderen naar een zorginstelling verhuizen. Bovendien vraagt de behandeling van kwetsbare ouderen – zoals mensen met dementie – om een andere aanpak. Maar hoe geef je mondzorg nu de aandacht die het verdient, terwijl de druk op je zorgmedewerkers al zo hoog is? MondzorgPlus ontzorgt jouw zorginstelling met mondzorg op locatie in de ouderenzorg.

Op de hoogte blijven?

Wil je regelmatig geïnformeerd worden over wat er speelt op het gebied van mondzorg voor zorgafhankelijke mensen? Schrijf je dan hier in voor onze nieuwsbrief.
Volg ons ook op