Samenwerking met Stichting Schakelring

‘Dankzij een tip van een collega in een zorgorganisatie kwamen we enkele jaren geleden in contact met MondzorgPlus. Tandheelkundige zorg was op dat moment nog niet goed georganiseerd in Stichting Schakelring. Als je goed voor mensen wilt zorgen, hoort goede mondzorg daar ook bij, zo vinden wij. Zoals je hulpbehoevende mensen helpt met wassen en aankleden, zo moeten we ook voor hun mond en gebit zorgen.

Al snel na ons eerste contact zijn we daarom gestart met een pilot in onze locatie in Drunen, waar we zestig verpleeghuisbewoners toevertrouwden aan de zorgen van het team van MondzorgPlus. Dat pakte erg positief uit, waarop we besloten het project uit te rollen naar al onze locaties. Inmiddels komt MondzorgPlus in al onze woonzorgcentra.

We zorgen sámen voor onze bewoners

Ik ben ervan overtuigd dat slechte mondzorg bron is voor veel gezondheidsproblemen en ook voor onbegrepen gedrag. Als je tandpijn hebt, gaat daar al je aandacht naar uit. Anderzijds beseffen we dat het voor onze bewoners heel vervelend kan zijn om de tanden door iemand anders te laten poetsen. Het kan zeker voor een bewoner met dementie erg bedreigend zijn. Een begripvolle en geduldige bejeging van onze bewoners is daarom erg belangrijk en juist dát doen de mensen van MondzorgPlus ontzettend goed. De behandeling wordt altijd volledig afgestemd op de bewoner, er wordt alle tijd uitgetrokken voor de verzorging. Wat ook een zeer groot pluspunt is, is dat de MondzorgPlus-medewerkers altijd naar de eigen kamers van bewoners gaan, om ze in hun vertrouwde omgeving te helpen. De samenwerking is hecht: we zorgen sámen voor onze bewoners.

 

Als je goed voor mensen wilt zorgen, hoort goede mondzorg daar ook bij’

Titus van den Eijnden, manager behandeling & begeleiding Stichting Schakelring

 

We ontwikkelen de mondzorg samen verder door

We zijn overigens nog niet waar we willen zijn. Graag maken we een volgende stap om de mondzorg verder te professionaliseren. Samen met MondzorgPlus ontwikkelen we onze mondzorg continu door. Om deze zorg op structurele wijze in te bedden in onze kwaliteitszorg, willen we audits gaan uitvoeren. Het is goed om te toetsen waar we staan, of we voldoen aan de norm. Ook willen we samen met MondzorgPlus een programma opzetten om onze verzorgenden nog beter te ondersteunen en werken we aan een e-learningprogramma voor de Schakelring Academie. Het is belangrijk om mondzorg verder te professionaliseren, zeker omdat er steeds meer ouderen zijn die hun eigen tanden behouden.’

Over Stichting Schakelring

Stichting Schakelring biedt diensten op het gebied van wonen, zorg en welzijn aan voornamelijk ouderen. Schakelring heeft elf woonzorgcentra in Midden-Brabant en verleent haar diensten tevens aan hulpbehoevende mensen die zelfstandig wonen. Kernwaarden: samen, open en deskundig resultaten boeken voor de klant. De locaties ontvingen in 2013 het kwaliteitskeurmerk PREZO voor verantwoorde zorg.

Samenwerking met MondzorgPlus: sinds 2010
Aantal cliënten: Schakelring ondersteunt circa 1.250 ouderen en telt zo’n 1.400 medewerkers en 850 vrijwilligers.