Samenwerking met S&L Zorg

Sinds 2018 werkt MondzorgPlus nauw samen met S&L Zorg, een zorginstelling gespecialiseerd in de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking. De instelling streeft ernaar om de zorg zoveel mogelijk in de vertrouwde omgeving van de bewoner plaatst te laten vinden. Dit sluit naadloos aan op de werkwijze van MondzorgPlus. Deze succesvolle samenwerking heeft inmiddels geleid tot aantoonbare verbeteringen in de mondgezondheid van de cliënten van S&L Zorg.

 

Duidelijke structuur en heldere communicatie

De samenwerking tussen MondzorgPlus en S&L Zorg is gebaseerd op een duidelijke structuur en heldere communicatielijnen. Er is regelmatig overleg tussen de mondzorgprofessionals van MondzorgPlus en de cliëntondersteuners van S&L Zorg. Hierbij worden alle relevante aspecten besproken, zoals de behandelplannen, de benadering van de cliënten en eventuele zorgen of weerstand die bij de cliënten kunnen optreden.

 

“Om naast huisartsenzorg, fysiotherapie, ergotherapie en logopedie ook gedegen mond- en tandheelkundige zorg in eigen huis te kunnen bieden, kozen we voor samenwerking met een mondzorgprofessional. Voorwaarde voor onze samenwerking met een externe tandarts is dat hij / zij ervaring heeft met onze doelgroep. Ook vinden we het belangrijk dat de tandarts en preventie-assistente op onze locaties werkzaam zijn, zodat bewoners dicht bij huis behandeld kunnen worden en als de situatie daarom vraagt, zelfs in hun eigen bed”.

Ymke Breuers, arts S&L Zorg

Goede mondzorg voor mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking

Het behandelen van de mond is niet altijd vanzelfsprekend, als gevolg van angst, weerstand of motorische problemen bij de cliënt. Hoe zorgen we ervoor dat een behandeling van de mond zo comfortabel en effectief mogelijk verloopt voor de cliënt? Welke rol spelen tandarts, preventie-assistent en de verzorgenden hierin? Sedatie is vaak een stap om gemakkelijk mondzorg te verlenen en gebeurt vandaag de dag nog vrij regelmatig, maar is dit echt noodzakelijk?

Lees in de whitepaper welke stappen er nodig zijn voor het terugdringen van sedatie. 

Maatwerk mondzorgplan: optimaal afgestemd op de behoeften van elke cliënt

Een belangrijk onderdeel van de samenwerking tussen MondzorgPlus en S&L Zorg is het individuele mondzorgplan dat voor elke cliënt wordt opgesteld. Dit op maat gemaakte mondzorgplan houdt rekening met de specifieke behoeften en mogelijkheden van elke cliënt. Het ‘stappenplan voor het terugdringen van sedatie’ dat de mondzorgprofessionals van MondzorgPlus hebben ontwikkeld waarbij de cliëntondersteuners van S&L Zorg helpen met de uitvoer, speelt hierbij een centrale rol. Het doel van dit stappenplan is om een mondzorgbehandeling zo comfortabel mogelijk te maken voor de cliënt; zonder angst, afweergedrag en als het kan zonder het toepassen van sederende medicatie.

 

“Vaktechnisch streven we als tandarts en preventie-assistente naar een perfect uitgevoerde behandeling, maar de focus ligt bij deze doelgroep echt op het welzijn van de cliënt. Bij de één kunnen we direct aan de slag en alle handelingen uitvoeren die nodig zijn. De andere cliënt vraagt veel meer tijd en die nemen we vanzelfsprekend ook. Lukt het door omstandigheden niet om een geplande behandeling helemaal af te ronden, dan doen we dat een volgende keer.”

– Jasmijn Rademakers, preventie-assistente MondzorgPlus 

Positieve resultaten: vermindering afweergedrag en verbetering mondgezondheid

Door de samenwerking met MondzorgPlus en de focus op dagelijkse mondverzorging binnen S&L Zorg is de mondgezondheid van de cliënten significant verbeterd. Het stappenplan voor terugdringen van sedatie heeft cliënten geholpen om stapsgewijs te wennen aan tandartsbezoeken en behandelingen, waardoor angst en afweergedrag verminderd zijn. Daarnaast zorgt de individuele benadering ervoor dat de mondverzorging afgestemd is op de mogelijkheden en behoeften van elke bewoner, wat bijdraagt aan het behoud van een gezonde mond.

 

“Als cliëntondersteuners organiseren en begeleiden we alle bezoeken aan de preventie-assistente en de tandarts, voor alle bewoners. We begeleiden iedere cliënt 1-op-1 en steken veel tijd in het opbouwen of versterken van de vertrouwensband en het vertrouwd maken met de tandarts. Dankzij onze jarenlange ervaring met deze doelgroep en het feit dat we veel bewoners al lang kennen, kunnen we een goede inschatting maken van ieders niveau. Wat kan hij of zij aan? De één houdt graag mijn hand vast tijdens de behandeling, de ander vindt lichamelijk contact juist niet prettig. Dat soort details weten we. Ook het wel of niet inzetten van hulpmiddelen of sederende medicatie is maatwerk. We bereiden ieder bezoek zorgvuldig voor en informeren de preventie-assistente of tandarts wat er op dat moment wel of niet haalbaar is.”

– Mariska Nagelkerken, cliëntondersteuner S&L Zorg

Over S&L Zorg

S&L Zorg is actief in gemeente Bergen op Zoom en gemeente Roosendaal (West-Brabant). Op meerdere locaties wordt zorg geboden aan in totaal 380 mensen met een verstandelijke beperking binnen kleinschalige groepen. Er werken ongeveer 800 mensen bij S&L Zorg, ondersteund door ruim 250 vrijwilligers. Menslievende zorg op maat, daar staat S&L Zorg voor.

S&L Zorg streeft ernaar om (medische) zorg zoveel mogelijk naar de bewoners toe te brengen, zodat ze in hun vertrouwde omgeving kunnen worden gezien en behandeld. De grootste locaties, Sterrebos (Roosendaal, ongeveer 130 bewoners) en Lambertijnenhof (Bergen op Zoom, ongeveer 100 bewoners), hebben elk hun eigen artsen, ondersteund door doktersassistenten en verpleegkundigen. Ook een fysiotherapeut, ergotherapeut en logopedist maken deel uit van het medische zorgteam van S&L Zorg. Op de locaties Lambertijnenhof (Bergen op Zoom) en Sterrebos (Roosendaal) beschikken ze over tandartskamers. Daar bieden de tandarts en preventie-assistente mond- en tandheelkundige zorg aan de cliënten, die regelmatig worden gezien.