Samenwerking met Envida

Sinds halverwege dit jaar werken Envida en MondzorgPlus samen. Bram Heijnen, Kwaliteitsverpleegkundige bij Envida heeft de samenwerking de afgelopen maanden als zeer prettig ervaren. Hij vertelt over de start van de samenwerking, en in het bijzonder de implementatie van MondzorgPlus binnen locatie Hagerpoort.

 

‘Mondzorg verdiende een prominentere rol binnen Envida’

‘Een van mijn taken als Kwaliteitsverpleegkundige is het implementeren van nieuwe werkwijzen en processen met als doel onze bewoners van de beste zorg te voorzien. Goede mondzorg is nauw verbonden met de kwaliteit van leven van onze bewoners. En juist dat is voor ons het belangrijkste. Mondzorg verdiende zodoende een prominentere rol binnen Envida. In MondzorgPlus hebben we een partij gevonden die ons helpt om de mondzorg op een laagdrempelige manier te verbeteren. Mede door het frequente bezoek en de begeleiding van de medewerkers van MondzorgPlus is er meer bewustwording op het gebied van mondzorg ontstaan. Met de ontwikkeling op het gebied van mondzorg kunnen we ook naar de toekomst toe onze bewoners van de beste zorg blijven voorzien.’ vertelt Bram Heijnen.

 

‘Goede mondzorg is nauw verbonden met de kwaliteit van leven van onze bewoners’

– Bram Heijnen, Kwaliteitsverpleegkundige bij Envida

Implementatie met een natuurlijk verloop

Inmiddels werken Envida en MondzorgPlus alweer een aantal maanden vanzelfsprekend samen, alsof het nooit anders is geweest. En precies dat is wat Envida voor ogen had toen ze de samenwerking aangingen, een implementatie met een natuurlijk verloop. ‘We hebben geprobeerd een en ander te integreren in de structuur die wel al hadden. Zo krijg je geen volledig nieuwe werkwijze waar medewerkers aan moeten wennen, maar heeft de implementatie een natuurlijker verloop.’ Bram vervolgt: ‘Mede vanwege de ondersteuning vanuit MondzorgPlus hebben we gelukkig het wiel niet zelf hoeven uit te vinden. We hebben kunnen voortborduren op bestaande kennis en konden bouwen op successen van andere instellingen. Alle zaken die MondzorgPlus heeft aangedragen, zoals een locatieformulier, informatiebrief en documenten ten aanzien van de richtlijn hebben wij overgenomen. Omdat er gewoonweg al heel veel lag, heeft de implementatie eigenlijk helemaal niet veel tijd gekost.’

 

Eigen vertrouwde omgeving

Bram: ‘Al tijdens de fase van implementatie wisten we elkaar te vinden als dat nodig was. De intensieve samenwerking die in de maanden hierop volgde, heb ik als heel prettig ervaren. Onze medewerkers geven aan dat de medewerkers van MondzorgPlus goed zichtbaar zijn op de werkvloer, omdat zij niet vanuit een behandelruimte werken. Dit zorgt voor kortere lijnen en een laagdrempelige manier van samenwerken. Ook vanuit hen ontvang ik dus alleen maar positieve signalen. Als wij in de basis een goede samenwerking hebben is dit uiteindelijk ook merkbaar voor de bewoners, die natuurlijk centraal staan.’ Bram vervolgt: ‘Zelf vind ik het feit dat de bewoners in het comfort van hun eigen vertrouwde omgeving behandeld kunnen worden een groot pluspunt. Een behandeling in een behandelkamer op een externe locatie kan bovendien onprettig zijn vanwege eventuele vervelende ervaringen vanuit het verleden. Ook is de reis ernaar toe soms een hele onderneming die onnodig veel prikkels met zich meebrengt.’ 

 

‘De zichtbaarheid op de werkvloer zorgt voor een laagdrempelige manier van samenwerken’

– Bram Heijnen, Kwaliteitsverpleegkundige bij Envida

 

Meer volgens de richtlijnen

‘Sinds de samenwerking met MondzorgPlus wordt er meer volgens de richtlijnen gehandeld. Ook wordt er nu gerapporteerd door MondzorgPlus wat minder administratielast met zich meebrengt. Voorheen werd er namelijk altijd iemand uitgeroosterd die met de tandarts meeliep en vervolgens rapporteerde, dit wordt nu helemaal uit handen genomen. Dit zorgt ervoor dat er minder druk op onze medewerkers ontstaat.’

 

Betere mondzorg als gezamenlijk doel

‘Ik denk dat mondzorg altijd een belangrijk aandachtspunt blijft, dat met heel veel facetten te maken heeft. Ondanks alle veranderingen die al hebben plaatsgevonden, hebben we nog veel ambities voor de toekomst als het gaat om mondzorg. Ons uiteindelijke doel is dat zowel de medewerkers als de bewoners van Envida de mondzorg als belangrijk onderdeel van de dagelijkse handelingen zien, en dat het proces helemaal loopt zoals zou moeten.’

‘In de praktijk kunnen we bijvoorbeeld nog vooruitgang boeken door de door MondzorgPlus verstrekte poetsinstructies beter te laten corresponderen met de ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen). Onze medewerkers zijn immers een bepaalde werkwijze gewend die weer anders is dan de werkwijze die de poetsinstructie aangeeft. Het is goed om te kijken hoe je dit op dagelijkse basis in kan passen. Het een erg fijn gevoel dat we, gesterkt door MondzorgPlus, kunnen kijken hoe onze medewerkers dit in de toekomst het beste kunnen oppakken.’

Over Envida

Envida is de grootste zorgorganisatie in Zuid-Limburg én werkt bewust lokaal: op 19 locaties en met 51 kleinschalige wijkteams. Envida biedt diensten aan op het gebied van wonen, welzijn en zorg aan ouderen en chronisch zieken in Maastricht en het Heuvelland. Hierbij wordt getracht de zelfredzaamheid zo goed mogelijk te ondersteunen en te faciliteren.

De locatie Hagerpoort bestaat uit drie huizen waar circa 120 mensen wonen met een vorm van dementie of vanwege een lichamelijke beperking.

Bij Envida werken in totaal zo’n 4000 medewerkers, ondersteund door nog eens 810 vrijwilligers.

Samenwerking met MondzorgPlus: sinds 2022.