Richtlijn Mondverzorging

Sinds kort is er een vernieuwde richtlijn voor de dagelijkse mondverzorging van cliënten in de langdurige zorg. Uit meerdere onderzoeken is namelijk gebleken dat de mondgezondheid van zorgafhankelijke mensen beter kan en moet. Een gezonde mond draagt bij aan de algemene gezondheid. Het inbedden van goede dagelijkse mondverzorging in de dagelijkse zorg is daarom des te belangrijker, net als het op tijd in beeld krijgen van problemen in de mond.

Verbeteren kwaliteit langdurige zorg

Mondgezondheid is een belangrijk onderdeel van de zorg aan cliënten in de langdurige zorg. Helaas is een goede mondgezondheid voor deze groep niet vanzelfsprekend. Vooral zorgafhankelijke ouderen en mensen met een verstandelijke beperking hebben een verhoogd risico op het krijgen van een slechte mondgezondheid. Het is daarom belangrijk dat het signaleren van problemen in de mond en goede dagelijkse mondverzorging een vast onderdeel wordt van de zorg aan cliënten in de langdurige zorg.

De richtlijn Mondverzorging helpt zorgverleners hierbij, zodat de (mond)gezondheid en daarmee het welzijn en de kwaliteit van leven van zorgafhankelijke mensen verbetert.

 width=

Onderwerpen binnen de vernieuwde richtlijn

De vernieuwde richtlijn speelt in op de behoefte van zorgprofessionals om problemen met dagelijkse mondverzorging te signaleren, de mondverzorging goed uit te voeren en om te gaan met afwerend- en probleemgedrag. Het omgaan met afwerend- en probleemgedrag heeft daarin speciale aandacht gekregen.

De richtlijn gaat kort samengevat in op de volgende onderwerpen:

  • Risicofactoren voor een slechte mondgezondheid;
  • Signaleren van problemen bij mondgezondheid;
  • Uitvoeren van mondverzorging (inclusief stap-voor-stap-beschrijving);
  • Benaderingswijzen van mondverzorging;
  • Organisatie van zorg.

Wat is er veranderd?

Met de vernieuwde ‘Richtlijn Mondverzorging’ is er ten opzichte van de oude richtlijn ‘Richtlijn Mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen’ het een en ander veranderd. We lichten een aantal van deze verschillen hier uit. Benieuwd naar alle verschillen tussen de oude- en vernieuwde richtlijn? Download dan de overzichtelijke factsheet.

Oude richtlijn

Vernieuwde richtlijn

Alleen voor verpleeghuiscliënten

De aanbevelingen in de oude richtlijn waren enkel van toepassing op verpleeghuiscliënten.

Voor alle cliënten in langdurige zorg
De aanbevelingen in de vernieuwde richtlijn zijn van toepassing op alle zorgafhankelijke cliënten die langdurige zorg ontvangen. Hierin wordt geen onderscheid gemaakt tussen of men thuiswonend is, of in een zorginstelling verblijft.

Voornamelijk voor geriatrie

De aanbevelingen in de oude richtlijn hadden alleen betrekking op zorgafhankelijke ouderen.

Zowel geriatrie- als voor gehandicaptenzorg

De aanbevelingen in de vernieuwde richtlijn zijn niet langer alleen van toepassing op zorgafhankelijke ouderen, maar ook voor mensen met een verstandelijke beperking.

Vaste termijnen risicosignaleringen en mondzorgplan

Binnen de oude richtlijn was er een vaste termijn voor het invullen van de risicosignaleringen en het opstellen van het mondzorgplan.

Adviestermijn en keuze risicosignaleringen

Binnen de vernieuwde richtlijn is er slechts een adviestermijn- en ook keuze voor het invullen van de risicosignaleringen.

Direct inzicht in de adviezen vanuit de vernieuwde richtlijn

Met de MondzorgMeter ontdek je hoe het met de kwaliteit van mondzorg binnen jouw zorginstelling gesteld is en in hoeverre je voldoet aan de eisen die worden gesteld aan de richtlijn Mondverzorging.

Download de factsheet

Benieuwd naar alle verschillen binnen de vernieuwde richtlijn? Download dan hier de overzichtelijke factsheet.

Factsheet richtlijn Mondverzorging
Sinds kort is er een vernieuwde richtlijn voor de dagelijkse mondverzorging van cliënten in de langdurige zorg. De richtlijn Mondverzorging speelt in op de behoefte van zorgprofessionals om problemen met dagelijkse mondverzorging te signaleren, de mondverzorging goed uit te voeren en om te gaan met afwerend- en probleemgedrag.

Op de hoogte blijven?

Wil je regelmatig geïnformeerd worden over wat er speelt op het gebied van mondzorg voor zorgafhankelijke mensen? Schrijf je dan hier in voor onze nieuwsbrief.
Volg ons ook op