Richtlijn Mondverzorging

Sinds kort is er een vernieuwde richtlijn voor de dagelijkse mondverzorging van cliënten in de langdurige zorg. Uit meerdere onderzoeken is namelijk gebleken dat de mondgezondheid van zorgafhankelijke mensen beter kan en moet. Een gezonde mond draagt bij aan de algemene gezondheid. Het inbedden van goede dagelijkse mondverzorging in de dagelijkse zorg is daarom des te belangrijker, net als het op tijd in beeld krijgen van problemen in de mond.

 

Verbeteren kwaliteit langdurige zorg

Mondgezondheid is een belangrijk onderdeel van de zorg aan cliënten in de langdurige zorg. Helaas is een goede mondgezondheid voor deze groep niet vanzelfsprekend. Vooral zorgafhankelijke ouderen en mensen met een verstandelijke beperking hebben een verhoogd risico op het krijgen van een slechte mondgezondheid. Het is daarom belangrijk dat het signaleren van problemen in de mond en goede dagelijkse mondverzorging een vast onderdeel wordt van de zorg aan cliënten in de langdurige zorg. De richtlijn Mondverzorging helpt zorgverleners hierbij, zodat de (mond)gezondheid en daarmee het welzijn en de kwaliteit van leven van zorgafhankelijke mensen verbetert.


 

Onderwerpen binnen de vernieuwde richtlijn

De vernieuwde richtlijn speelt in op de behoefte van zorgprofessionals om problemen met dagelijkse mondverzorging te signaleren, de mondverzorging goed uit te voeren en om te gaan met afwerend- en probleemgedrag. Het omgaan met afwerend- en probleemgedrag heeft daarin speciale aandacht gekregen.

De richtlijn gaat kort samengevat in op de volgende onderwerpen:

  • Risicofactoren voor een slechte mondgezondheid;
  • Signaleren van problemen bij mondgezondheid;
  • Uitvoeren van mondverzorging (inclusief stap-voor-stap-beschrijving);
  • Benaderingswijzen van mondverzorging;
  • Organisatie van zorg.

Factsheet richtlijn Mondverzorging

De factsheet geeft een samenvatting van alle verschillen tussen de oude en vernieuwde richtlijn. Hiermee krijg je meteen inzicht in de wijzigingen en welke punten moeten worden verbeterd om te voldoen aan de richtlijn Mondverzorging.

Wat is er veranderd?

Met de vernieuwde ‘richtlijn Mondverzorging’ is er vergeleken met de oude richtlijn ‘Richtlijn Mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen’ het een en ander veranderd. We lichten een aantal van deze verschillen hieronder uit.

Oude richtlijn

 

Alleen voor verpleeghuiscliënten

De aanbevelingen in de oude richtlijn waren enkel van toepassing op verpleeghuiscliënten.

 

Voornamelijk voor geriatrie

De aanbevelingen in de oude richtlijn hadden alleen betrekking op zorgafhankelijke ouderen.

 

Vaste termijnen risicosignaleringen en mondzorgplan

Binnen de oude richtlijn was er een vaste termijn voor het invullen van de risicosignaleringen en het opstellen van het mondzorgplan.

Vernieuwde richtlijn

 

Voor alle cliënten in langdurige zorg

De aanbevelingen in de vernieuwde richtlijn zijn van toepassing op alle zorgafhankelijke cliënten die langdurige zorg ontvangen. Hierin wordt geen onderscheid gemaakt tussen of men thuiswonend is, of in een zorginstelling verblijft.

 

Zowel geriatrie- als voor gehandicaptenzorg

De aanbevelingen in de vernieuwde richtlijn zijn niet langer alleen van toepassing op zorgafhankelijke ouderen, maar ook voor mensen met een verstandelijke beperking.

 

Adviestermijn en keuze risicosignaleringen

Binnen de vernieuwde richtlijn is er slechts een adviestermijn- en ook keuze voor het invullen van de risicosignaleringen.

Direct inzicht in de adviezen vanuit de vernieuwde richtlijn

Met de MondzorgMeter ontdek je hoe het met de kwaliteit van mondzorg binnen jouw zorginstelling gesteld is en in hoeverre je voldoet aan de eisen die worden gesteld aan de richtlijn Mondverzorging.

Mondzorg op locatie voor mensen met een (verstandelijke) beperking
Overprikkeling, angst en verdriet: mondzorg voor mensen met een (verstandelijke) beperking is niet eenvoudig. Een bezoek aan de tandarts leidt regelmatig tot weerstand. Ook de dagelijkse mondverzorging vormt een uitdaging. Terwijl mensen met een (verstandelijke) beperking door de snelle opbouw van tandsteen juist meer kans hebben op problemen in de mond. Het is dus heel belangrijk om de mond goed te blijven verzorgen. MondzorgPlus helpt je met de mondzorg op de woonlocatie van cliënten met een verstandelijke beperking.
Mondzorg op locatie voor zorgafhankelijke ouderen
Mondzorg voor zorgafhankelijke ouderen is complex. Nu ouderen steeds langer zelfstandig wonen, krijgt de verzorging van het gebit vaak niet genoeg aandacht. Met als gevolg dat de mondgezondheid onder de maat is op het moment dat kwetsbare ouderen naar een zorginstelling verhuizen. Bovendien vraagt de behandeling van kwetsbare ouderen – zoals mensen met dementie – om een andere aanpak. Maar hoe geef je mondzorg nu de aandacht die het verdient, terwijl de druk op je zorgmedewerkers al zo hoog is? MondzorgPlus ontzorgt jouw zorginstelling met mondzorg op locatie in de ouderenzorg.

Op de hoogte blijven?

Wil je regelmatig geïnformeerd worden over wat er speelt op het gebied van mondzorg voor zorgafhankelijke mensen? Schrijf je dan hier in voor onze nieuwsbrief.
Volg ons ook op