Quickscan Richtlijn Mondzorg

Wordt er bij inhuizing een risicosignalering gedaan aan de hand van een signaleringsinstrument (toetsingsformulier)?

Worden de zorgmedewerkers regelmatig (één keer per jaar) bijgeschoold en gecoacht over mondzorg?

Wordt elke cliënt op regelmatige basis gezien door een tandarts en mondhygiëniste of preventie-assistente?

Verstrekt de mondzorgverlener een mondzorgplan en heldere poetsinstructie voor de cliënt?

Wordt er gebruik gemaakt van het stappenplan bij afweer?

Is mondzorg onderdeel van het MDO?