Privacy & Cookie Statement

Privacy statement MondzorgPlus

MondzorgPlus respecteert de privacy van cliënten en streeft ernaar om die privacy zo goed mogelijk te waarborgen. Wij gaan vertrouwelijk om met de informatie die wij ontvangen ten behoeve van de uitvoering van mondzorg. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In onze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met persoonlijke gegevens omgaan.

Categorieën persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze website www.mondzorgplus.nl (hierna: website) en de daarop beschikbare diensten, laat u bepaalde gegevens bij ons achter. MondzorgPlus verzamelt persoonsgegevens van een bezoeker van de website wanneer de desbetreffende gebruiker deze persoonsgegevens via de website aan MondzorgPlus heeft doorgegeven [bijvoorbeeld door contact op te nemen met een verzoek om informatie over de diensten, een sollicitatie of doordat de gebruiker zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief van MondzorgPlus].

Ook in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst ontvangen wij persoonsgegevens. Dat kunnen persoonsgegevens zijn van cliënten, zoals:

 • NAW-gegevens;
 • BSN nummer;
 • Gezondheidsgegevens met betrekking tot mondzorg;
 • Zorgvraag/behoefte;
 • De onderzoeksbevindingen;
 • Toegepaste behandelingen;
 • Evaluatie van de zorginspanningen;
 • Medicijngebruik; en
 • Therapieën.

Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door de cliënt of het woonzorgcentrum worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Grondslag voor gegevensverwerking

Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken de persoonsgegevens, omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de mondzorg, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast is het bepaalde in artikel 9 lid 2 sub h en artikel 9 lid 3 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de juridische grondslag voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens over de gezondheid van de cliënt. Zonder persoonsgegevens kunnen wij geen goede behandeling uitvoeren. Daarnaast kunnen wij de persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van cliënten en/of verzorgenden over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening via de nieuwsbrief of per post. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG. Het verwerken van persoonsgegevens houdt onder meer in het bewaren, gebruiken en inzien van persoonsgegevens.

Gegevens die verzameld worden via de website zijn gebaseerd op legitieme zakelijke belangen.

Doeleinden gegevensverwerking

De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, gebruiken wij onder andere voor het bijhouden van het medisch dossier, het inplannen van een afspraak, het uitvoeren van een behandeling, (indien van toepassing) het declareren bij het zorgkantoor en het verbeteren van onze dienstverlening.
Website gegevens verwerken wij, omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst tussen jou en ons, bijvoorbeeld voor het abonneren op een nieuwsbrief, sollicitatie of opsturen van gewenste informatie.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien de cliënt zelf of de wettelijke vertegenwoordiger daar toestemming voor heeft gegeven.
Gegevensverstrekking zonder persoonlijke toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de behandelovereenkomst tussen de cliënt en MondzorgPlus uit te kunnen voeren of als een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft. MondzorgPlus zal sommige gegevens bijvoorbeeld delen met de zorginstelling waar de cliënt woonachtig is dan wel wordt verzorgd ten behoeve van de zorg en behandeling in het woonzorgcentrum.

Bewaartermijnen

Wij zullen de gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is, voor de in deze privacyverklaring en in de cookieverklaring van MondzorgPlus beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (hierna: WGBO).

Beveiligingsmaatregelen

Om persoonlijke gegevens zo goed mogelijk te beschermen, hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen. Zo hebben onder andere alle medewerkers die persoonsgegevens verwerken of inzien zich contractueel verplicht tot geheimhouding of zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Naast organisatorische maatregelen worden ter bescherming van de persoonsgegevens ook voldoende technische maatregelen genomen. Wij geven geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Verwijzingen naar websites van derden (via hyperlinks)

Om u van dienst te zijn, hebben wij op onze websites verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacyverklaring van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u daar verder gebruik van maakt.

Cookie statement MondzorgPlus

Wij maken gebruik van cookies. Voor de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten gebruiken wij cookies. Deze pagina beschrijft welke informatie ze verzamelen, hoe we deze gebruiken en waarom we deze cookies soms moeten opslaan. We zullen ook delen hoe je kunt voorkomen dat deze cookies worden opgeslagen

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met de pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van jouw computer of apparaat wordt opgeslagen. Bij een volgend bezoek aan de website, kan de server de browser opnieuw herkennen en bijhouden wat je als gebruiker in het verleden hebt gedaan. Cookies worden bijvoorbeeld geplaatst om te kunnen berekenen hoeveel mensen een website bezoeken.

Cookies uitschakelen
Je kunt het plaatsen van cookies voorkomen door de instellingen in jouw browser aan te passen.

De cookies die we gebruiken

Cookies voor sitevoorkeuren
Deze cookies onthouden, bijvoorbeeld de taal die je gebruikt en de manier waarop je door onze site navigeert. Om jouw voorkeuren te onthouden, moeten we cookies instellen zodat deze informatie kan worden opgeroepen wanneer je een pagina bezoekt die wordt beïnvloed door jouw voorkeuren.

Cookies van derden
In sommige speciale gevallen gebruiken we ook cookies van vertrouwde derde partijen. Hieronder wordt beschreven welke cookies van derden je via deze site kunt tegenkomen en voor welk doel ze worden gebruikt.

 • Gegevens verzamelen/bekijken en verzamelen met betrekking tot jouw browser en apparaat dat verbinding maakt met onze website, inclusief jouw besturingssysteem;
 • Gegevens zien en verzamelen met betrekking tot de pagina’s die je hebt bezocht en vanaf welk IP-adres;
  Zien en verzamelen welke content aan jou is getoond, om zo de kans te verkleinen dat je steeds dezelfde advertentie te zien krijgt;
 • Zien en verzamelen hoeveel bezoekers op onze inhoud klikken;
 • Zien en verzamelen hoeveel bezoekers een van onze diensten gebruiken nadat ze op een advertentie hebben geklikt. Hierin kunnen we zien hoe effectief onze advertenties zijn;
 • Zien en verzamelen van welke diensten je al gebruik hebt gemaakt, om te voorkomen dat je onnodige advertenties te zien krijgt.

Google
Deze site maakt gebruik van Google Analytics. We gebruiken Google Analytics om te begrijpen hoe onze mediacampagnes werken en hoe jij met onze website omgaat om de gebruikerservaring te verbeteren. Deze cookies kunnen dingen bijhouden zoals hoe lang je op de site doorbrengt, de dingen die je zoekt op onze site, hoe je onze site hebt bezocht (bijv. door op een van onze advertenties te klikken of via een link), hoe snel onze website met jouw browser omgaat en de pagina’s die je bezoekt, zodat we relevante informatie kunnen blijven tonen en eventuele problemen met onze site kunnen oplossen.

Als je je wilt afmelden voor Google Analytics, ga dan naar deze link. De tijd dat een Analytics-cookie op jouw apparaat wordt opgeslagen, kan variëren van 30 seconden tot twee jaar. De bewaartijd van de door Google verzamelde gegevens is maximaal 14 maanden en in het geval van gegevens over leeftijd, geslacht en interesses maximaal 2 maanden. Voor meer informatie over Google Analytics-cookies, zie de officiële Google Analytics-pagina

De Google AdSense-service die we gebruiken om advertenties weer te geven, gebruikt een DoubleClick-cookie om relevantere advertenties op internet weer te geven en het aantal keren dat een bepaalde advertentie aan jou wordt getoond te beperken. Voor meer informatie over Google AdSense zie de officiële Google AdSense privacy FAQ

We gebruiken Google Tracking cookies. Met Google Tracking cookies kunnen we begrijpen of je bepaalde acties op onze website(s) nadat je een van onze advertenties die via Google worden aangeboden hebt gezien of aangeklikt. Op basis van de inhoud waarmee je op onze websites bent ingegaan, kan Google een aantal gerichte advertenties weergeven op andere Google-partnerwebsites. Lees hier meer informatie over Google Tracking-cookies, advertentie- en cookie-instellingen.

Facebook
Wij gebruiken Facebook-cookies. Facebook helpt je in contact te blijven met je netwerk via hun website/mobiele applicatie. Facebook maakt het voor jou gemakkelijker om interessante inhoud op Facebook te delen en Facebook kan bepaalde gerichte advertenties op Facebook presenteren op basis van jouw betrokkenheid bij onze website(s). Lees meer over het beheren van Facebook-advertenties en voor meer informatie over het gebruik van jouw gegevens door Facebook

LinkedIn
LinkedIn helpt ons om te zien wat de resultaten zijn van de campagne en om inzichten te ontsluiten over websitebezoekers die mogelijk via de campagnes die we op LinkedIn voeren, komen. Lees meer over de cookie-instellingen van LinkedIn
Lees meer over het gebruik van jouw gegevens door Linkedin

Uw rechten

Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en aanvulling en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of aan een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen de verwerking van (een deel van) uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking, indien van toepassing, altijd intrekken. U kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken per e-mail: info@mondzorgplus.nl.

Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u hier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap

Wijzigingen in deze privacy en cookie statement

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy en cookie statement aan te passen. Deze wijzigingen maken wij bekend op www.mondzorgplus.nl. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Onze contactgegevens

Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacyverklaring? Dan kunt u daarover contact opnemen door een e-mail te sturen naar info@mondzorgplus.nl.

 

Maart 2022