Over ons

Over ons

Onze missie

MondzorgPlus heeft als missie de mondzorg voor zorgafhankelijke mensen binnen zorginstellingen kwalitatief op een hoog niveau te brengen, waarbij zowel de cliënt als de zorginstelling de aandacht krijgen die ze verdienen. Een schone, verzorgde mond en een goed functionerend gebit levert een bijdrage aan het behoud van de waardigheid van de kwetsbare cliënt.

De plus staat voor extra aandacht. Aandacht voor de mens achter de ‘patiënt’, aandacht voor de verzorgenden en mantelzorgers bij de verzorging. Maar zeker ook aandacht voor de instelling in het kunnen managen en erop kunnen vertrouwen dat er aantoonbaar liefdevolle en doelmatige mondzorg wordt geleverd.

Pionier

In 2007 is oprichter en tandarts-geriatrie Corné de Bruijn bij toeval in deze vorm van mondzorg terecht gekomen. Geschrokken van de destijds slechte kwaliteit van de monden veroorzaakt door gebrek aan mondzorg binnen instellingen richt hij de praktijk Mondzorg voor Zorginstellingen op, dat later uitgroeit tot MondzorgPlus. Want naast het bieden van tandheelkundige hulp bij klachten wil hij zich meer inzetten voor preventie. Behoud van waardigheid is essentieel voor mensen die zorgafhankelijk zijn.

Het was de eerste praktijk op dit gebied en de markt heeft zich inmiddels sterk ontwikkeld door het opstellen van de richtlijn voor mondzorg binnen verpleeghuizen. Ook MondzorgPlus heeft zich verder ontwikkeld. Met een team van ruim 90 tandartsen, mondhygiënisten, (preventie)assistenten en tandprothetici leveren we dagelijks met veel passie doelmatige mondzorg aan ouderen, mensen met een verstandelijke beperking en GGZ cliënten in zorginstellingen.

Onze werkwijze
Naast focus op cliënt, staat de instelling centraal, verminderen druk op zorg doordat de behandeling binnenshuis, in de eigen omgeving plaatsvindt.