logo
Bel nu voor een oriënterend gesprek: 088 - 936 63 00 call-to-action

MondZorgPlus biedt mondzorg én deelt kennis

De werkwijze van MondZorgPlus is geënt op twee pijlers:
1. Cliënten worden behandeld in hun eigen woonomgeving.
2. Zorgaanbieders worden volledig ontzorgd.

1. Behandeling in vertrouwde omgeving

MondZorgPlus biedt gespecialiseerde mondzorg aan kwetsbare ouderen, die als gevolg van cognitieve en/of fysieke beperkingen niet of onvoldoende voor hun gebit kunnen zorgen en niet meer in staat zijn om een tandartspraktijk te bezoeken. MondZorgPlus brengt mondzorg naar hen toe; we behandelen onze cliënten in hun eigen, vertrouwde woonomgeving. We bezoeken zowel bewoners van zorginstellingen als zelfstandig wonende mensen. Ook bedlegerige cliënten kunnen we behandelen. MondZorgPlus werkt hiervoor met speciale apparatuur, zoals een mobiele behandelunit, een comfortabele behandelstoel en een draagbaar digitaal röntgenapparaat.

Vanzelfsprekend staat hygiëne zeer hoog in het vaandel; we werken volgens de strengste richtlijnen op het gebied van hygiëne.

Een vertrouwd gezicht

Vanaf het moment dat een cliënt bij ons in behandeling komt, staat een persoonlijke benadering voorop. We stellen de cliënt gerust als dat nodig is en nemen alle tijd voor een consult. Lukt het vandaag niet, dan proberen we het een andere keer, zo is ons uitgangspunt.
MondZorgPlus werkt met een vast team, zodat cliënten altijd door dezelfde tandarts en/of preventie-assistente worden behandeld. Want we weten hoe belangrijk een vertrouwd gezicht kan zijn voor kwetsbare ouderen.

2. Zorgaanbieders worden volledig ontzorgd

MondZorgPlus coördineert het gehele traject en ontlast hiermee de zorgorganisatie volledig. We plannen de afspraken in en informeren daarover eventueel de familie. Indien een introductie gewenst is, kan MondZorgPlus een informatiebijeenkomst verzorgen op de locatie van de zorginstelling.

Verslag in zorgdossier

Onze dienstverlening start met een eerste mondonderzoek, op basis waarvan een persoonlijk mondzorg-/ behandelplan wordt opgesteld (conform de Richtlijn Mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen). Het behandelplan wordt binnen zes weken door de zorginstelling opgenomen in het zorgdossier van de cliënt, waarbij verslaglegging van vervolgconsulten is gewaarborgd. Indien gewenst, is MondZorgPlus tevens aanwezig bij cliëntbesprekingen, zodat mondzorg een vast aandachtspunt is in de totale zorg.

Accent op preventie en verzorging

Net als in een reguliere tandartspraktijk zorgt een vaste tandarts voor periodieke controle van tanden en kiezen of de gebitsprothese, tandvlees en mondslijmvliezen. Onze mondhygiënisten en preventie-assistenten ondersteunen de tandartsen en geven voorlichting en advies over een goede dagelijkse mondverzorging. Bij de zorg voor mond en gebit gaat onze aandacht primair uit naar preventie, hygiëne en verzorging.

‘De ouderen bepalen het verloop van de behandeling.
Als ze moe worden of als ze niet hun dag hebben,
dan proberen we het gewoon een andere keer.’

Esther Reinders, preventie-assistente

Samenwerking met verzorgenden

In de reguliere opleidingen wordt helaas nauwelijks aandacht besteed aan mondverzorging. Verzorgenden hebben daardoor weinig kennis over het belang van mondzorg. Uit ervaring weten we bovendien dat veel verzorgenden het niet prettig of zelfs eng vinden om het gebit en de mond van cliënten te verzorgen. Om deze vrees weg te nemen, maar zeker ook om de benodigde kennis over te dragen, verzorgt MondZorgPlus speciale workshops aan verzorgenden. Daarnaast begeleiden onze mondhygiënisten en preventie-assistenten de verzorgenden op pro-actieve wijze. Ze vervullen een coachende rol en zijn altijd benaderbaar voor vragen, aangezien ze op vaste dagen op locatie aanwezig zijn. Door de samenwerking wordt goede mondzorg een vanzelfsprekend onderdeel van de dagelijkse verzorging.

 

 

Top