logo
Bel nu voor een oriënterend gesprek: 088 - 936 63 00 call-to-action

Veelgestelde Vragen

De meest gestelde vragen en antwoorden hebben we voor u op een rij gezet. Staat uw vraag er niet bij? Vult u dan het vragenformulier in.

Wat kost een consult van MondZorgPlus?
Voor cliënten, die vallen onder WLZ (Wet Langdurige Zorg) met behandelindicatie, zijn geen kosten verbonden aan de behandelingen. Alles wordt voor hen volledig vergoed.

Wat is het verschil tussen een tandarts, een preventie-assistent en een mondhygiënist?
De tandarts is eindverantwoordelijk voor de algehele mondzorg en behandelt eventuele gebitsproblemen en voert tandheelkundige behandelingen uit, zoals het vullen van gaatjes en het trekken van tanden en kiezen. De mondhygiënist is gespecialiseerd in de algehele mondgezondheid, van tandvlees tot een gezond gebit. De mondhygiënist richt zich voornamelijk op het voorkomen van tandvleesproblemen en gaatjes in het gebit (cariës) en het behandelen van aandoeningen in het tandvlees (zoals ontstoken tandvlees (gingivitis) en ontstekingen van de weefsels rondom de tand (parondontis)). De preventie-assistent assisteert de tandarts en reinigt het gebit als de tandarts dat nodig acht. Daarnaast geeft de preventie-assistentie voorlichting en instructie. De tandartsen, mondhygiënisten, preventie-assistenten en tandprothetici werken vanuit het persoonlijk mondzorgplan van de cliënt en voeren nauw overleg met elkaar.

Waarom is mondzorg zo belangrijk voor ouderen?
Een schone en frisse mond heeft een positief effect op de kwaliteit van leven en de algehele gezondheid. Dat blijkt ook uit onderzoek. Een goede mondgezondheid:
• helpt ziekten als longontsteking te voorkomen;
• heeft een positieve invloed op hart- en vaataandoeningen en suikerziekte;
• verkleint de kans op ondervoeding: met een goed onderhouden mond verminderen of verdwijnen pijnklachten zodat u beter kunt eten en drinken;
• draagt bij aan goede sociale contacten: een goed onderhouden mond ziet er verzorgd uit en vermindert de kans op een vervelende ademgeur.
Slechte mondzorg kan pijn tot gevolg hebben (wat niet altijd direct duidelijk is, omdat cliënten niet altijd in staat zijn dit helder te communiceren), leiden tot ondervoeding, een vervelende ademgeur en de algehele kwaliteit van leven verminderen.

Mijn moeder draagt een kunstgebit. Is het dan wel nodig om een tandarts te laten komen?
Ja, ook een gebitsprothese moet goed verzorgd worden. Zijn de mond en gebitsprothese niet goed schoon, dan kunnen er infecties ontstaan, met nare gevolgen. Onze tandartsen of tandprothetici gaan tevens na of de prothese nog goed past en niet voor eventuele slik- of kauwproblemen zorgt.

Mijn ouders wonen nog zelfstandig, maar zijn niet meer in de gelegenheid om naar een tandarts te gaan. Komt MondZorgPlus ook aan huis?
Nee, maar als uw ouders naar de zorginstelling kunnen komen waar wij op reguliere basis werkzaam zijn, dan kunnen wij ze daar behandelen. Informeert u vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Mag familie aanwezig zijn bij de behandeling?
Ja, dat mag. Geeft u daarvoor uw telefoonnummer en e-mailadres aan ons door via info@mondzorgplus.nl, zodat we u tijdig kunnen informeren over de datum en het tijdstip van de afspraak.

Wat doen jullie als mijn vader/moeder zich verzet tegen de behandeling?
MondZorgPlus benadert cliënten altijd met de grootste zorgvuldigheid; we nemen alle tijd voor een consult. Ons team is speciaal opgeleid in de omgang met zorgbehoevende ouderen. Indien een cliënt ondanks de persoonlijke en integere benadering blijk geeft van grote weerstand, beëindigen we het consult. In overleg met verzorgenden en/of familie proberen we het op een ander moment nogmaals. Indien het echt niet lukt een consult uit te voeren, volgt overleg met arts en/of familie over het wel of niet voortzetten van de behandeling. Te allen tijde geldt dat we niets forceren; aandacht voor het welzijn van de cliënt staat voorop en de cliënt bepaalt hoe de behandeling verloopt.

Kunt u ons informeren over de aard en het verloop van de behandeling?
Ja, na de behandeling van uw vader/moeder kunnen we u telefonisch of per e-mail informeren over de behandeling. Geeft u daarvoor uw telefoonnummer en e-mailadres aan ons door via info@mondzorgplus.nl.

Waar vindt de behandeling plaats?
MondZorgPlus streeft ernaar de consults en behandelingen uit te voeren in de eigen woning danwelop de eigen kamer van de cliënt of in een speciale behandelkamer in het woonzorgcentrum. MondZorgPlus bezoekt de cliënten met mobiele apparatuur, waarbij we voldoen aan de hoogste hygiënenormen. We behandelen het gebit of de prothese ter plaatse. Alleen bij hoge uitzondering wijken we uit naar een lokale tandartspraktijk. Ook bedlegerige cliënten worden door ons behandeld, ons team heeft daar ervaring mee.

Voldoen jullie wel aan alle hygiënevoorwaarden als je op locatie werkt?
Ja, MondZorgPlus werkt volgens de laatste hygiënerichtlijnen volgens de Wet Infectie Preventie. Vanuit ons hoofdkantoor worden onze medewerkers dagelijks op locatie voorzien van gesteriliseerde materialen en instrumenten. Na elke behandeling wordt de behandelstoel gedesinfecteerd en worden gebruikte materialen en instrumenten direct gescheiden; bij een volgend consult wordt een nieuw tray met steriele materialen gebruikt. Onze medewerkers dragen beschermende materialen tijdens een onderzoek en/of behandeling, zoals handschoenen en mondkapjes.

Vindt er overleg plaats met de behandeld (verpleeghuis)arts?
Onze tandarts en (preventie-)assistente willen graag deel uitmaken van het behandelteam rondom de cliënt. Zij rapporteren de gegeven zorg in het (elektronisch) cliëntdossier of per mail aan de verzorging. Daarnaast nemen zij, indien gewenst, met enige regelmaat deel aan het Multi Disciplinair (Werk) Overleg. Daarnaast wordt in de zorg rondom de cliënt overlegd indien nodig met de verzorgende, arts, logopedist, etc. Indien het bijvoorbeeld noodzakelijk is om tanden/kiezen te verwijderen of andere ingrijpende tandheelkundige behandelingen te verrichten, doen we dat in nauw overleg met de eigen behandelend arts.

Krijgt mijn vader/moeder een vaste tandarts?
Ja, MondZorgPlus werkt met een vast team, zodat cliënten altijd door dezelfde tandarts, mondhygiëniste, preventie-assistente en/of tandprotheticus worden behandeld (met uitzondering van afwezigheid door ziekte of vakantie, waarbij we voor een ervaren vervanger en een gedegen overdracht zorgen). Maak hier kennis met onze medewerkers.

Wat kan ik doen als mijn vader/moeder plotseling ernstige pijnklachten krijgt in het weekend?
Voor spoedgevallen kan de verzorging contact opnemen met het spoednummer van MondZorgPlus. Vervolgens wordt er zo spoedig mogelijk, binnen maximaal 24 uur, actie ondernomen.

Ik ben verrast dat mondzorg niet een verplicht onderdeel vormt van de basiszorg voor ouderen. Hoe zit dat?
In 2007 hebben verpleeghuizen zich uitgesproken om zich te houden aan de richtlijn ‘Mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten van verpleeghuizen’. Deze richtlijn zorgt dat de bewoners van verpleeghuizen recht hebben op mondzorg, wat door de verpleeghuizen geregeld moet zijn. Maar helaas is de mondzorg in veel instellingen nog veelal gericht op het verhelpen van klachten in plaats van structurele zorg. Dit blijkt onvoldoende te zijn, zo bleek in een rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg dat in november 2014 verscheen. MondZorgPlus blijft er zich voor inzetten om mondzorg in te bedden in de basiszorg voor kwetsbare ouderen, zowel thuis als in verzorgingstehuizen.

Hoe zit het dan met de kosten die MondZorgPlus maakt?
Volgens de richtlijn ‘Mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten van verpleeghuizen’ dient mondzorg deel uit te maken van het totale zorgplan. MondZorgPlus werkt op basis van een vaste totaalovereenkomst samen met zorginstellingen, waarbij heel duidelijke (financiële) afspraken worden gemaakt. Onze zorgbehandelingen en uren zijn vervolgens ‘inbegrepen’ in de totaalzorg die de cliënt in de instelling krijgt. Alleen het nodige wordt door ons gedeclareerd bij de WLZ (Wet langdurige zorg), geheel conform de richtlijnen van de inspectie. Waar mogelijk vermijden wij belastende (en vaak kostbare) tandheelkundige behandelingen. Onze aandacht gaat primair uit naar verzorging, hygiëne en preventie. Anders gezegd: MondZorgPlus zet niet in op het uitvoeren van kostbare tandheelkundige behandelingen; het welzijn en welbevinden van de cliënt staat te allen tijde voorop.

Wat zijn de kosten als ik zelfstandig verzekerd ben?
Top