logo
Bel nu voor een oriënterend gesprek: 088 - 936 63 00 call-to-action

Samenwerkende Partners

MondZorgPlus was in 2006 de eerste organisatie die professionele mondzorg voor ouderen in woonzorgcentra aanbood. MondZorgPlus zet zich sindsdien in om mondzorg voor kwetsbare mensen structureel te verbeteren.Nog steeds maken we ons sterk voor deze onderbelichte vorm van zorg, in de wetenschap dat goede mondhygiëne bijdraagt aan het behoud van de algehele gezondheid. Daarin werken we nauw samen met autoriteiten op het gebied van gerondontologie, waaronder dr. Gert-Jan van der Putten (specialist ouderengeneeskunde en gepromoveerd op het onderwerp ‘droge monden bij kwetsbare ouderen’; lees hier meer) en em. prof. dr. Rob Schaub(hoogleraar Tandheelkundige Zorgverlening, Universitair Medisch Centrum Groningen en voorzitter Nederlandse Vereniging voor Gerodontologie).

Bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek

Voortdurend spannen we ons in om het belang van goede mondzorg onder de aandacht te brengen bij zorgverleners, politiek en andere stakeholders en structureel in te bedden in de zorgverlening. We verzorgen presentaties tijdens symposia en seminars, geven voorlichting en dragen bij aan (wetenschappelijk) onderzoek. Zo werken we samen met onderzoek- en kennisorganisatie TNO en zorgverzekeraar VGZ. Ook voeren we momenteel een onderzoek uit omtrent een speciale mondcamera, in samenwerking met zorgverzekeraar CZ, Radboud Universiteit Nijmegen, Universiteit van Maastricht en Hogeschool Utrecht. Dr. Gert-Jan van der Putten begeleidt dit onderzoek wetenschappelijk. Lees er hier meer over.

Multidisciplinaire samenwerking

Mondzorg is uiteindelijk een zaak van multidisciplinaire samenwerking. Binnen de zorginstellingen waarmee we een samenwerkingsovereenkomst hebben, zoeken we daarom nadrukkelijk de samenwerking met andere behandelaars, om uiteindelijk gezamenlijk de oudere cliënt de meest optimale zorg te kunnen bieden. We doen niet alleen verslag van onze bevindingen en behandelingen in het zorgdossier van de cliënt, maar sluiten desgewenst ookaan bij cliëntenoverleg en geven veel aandacht aan de praktijkbegeleiding van verzorgenden.

‘De aandacht voor de mondgezondheid is extra belangrijk
omdat de meeste cliënten niet in staat zijn hun mond zelf te verzorgen,
waardoor ze voor hun mondverzorging afhankelijk zijn van de verzorgers in de instellingen.’

fragment uit ‘Richtlijn Mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen’

Top