logo
Bel nu voor een oriënterend gesprek: 088 - 936 63 00 call-to-action

WLZ-declaratie met één muisklik

Een jaar geleden nam MondZorgPlus het softwarepakket Salusys in gebruik. Het pakket is door Flexdata ontwikkeld als oplossing voor de WLZ-zorg en is op maat uitgewerkt voor MondZorgPlus. De slimme software helpt onze tandartsen en preventie-assistenten om efficiënter te werken en de administratieve last voor zorginstellingen flink terug te dringen. Salusys biedt nog meer voordelen en is klaar voor de omslag naar volledig digitaal declareren, aldus directeur Matthé Roos van Flexdata.

“Het administratie- en declaratietraject bij de WLZ is behoorlijk omslachtig”, zo signaleerde Matthé Roos van Flexdata. Dat moest anders en vooral beter, vond hij en met het Flexdata-team besloot hij er in 2015 werk van te gaan maken. “Het is een interessante uitdaging om een innovatieve oplossing te ontwikkelen voor een vraagstuk waarvoor nog niets voorhanden was. Ons uitgangspunt was (en is) om een compleet en gebruiksvriendelijk softwarepakket aan te bieden, dat de WLZ-declaratie vereenvoudigt en daarnaast alle processen binnen een organisatie ondersteunt. Van de eerste intake van een patiënt, de logistiek, de planning van afspraken, de medische rapportage conform inspectierichtlijnen tot en met de declaratie en facturatie.”

Van klein naar groot

Aan de ontwikkeling van softwarepakket Salusys gingen enkele duizenden research- en ontwerpuren vooraf. “We verdiepten ons in álle aspecten van de bedrijfsvoering”, vertelt Matthé Roos. “Op basis daarvan ontwikkelden we een workflow-model dat we met diverse mensen uit de branche hebben besproken. Al in de ontwerpfase besloot MondZorgPlus om met Salusys te gaan werken. We hadden al langere tijd contact met elkaar en waren uiteraard heel blij dat we MondZorgPlus als opdrachtgever kregen. Daardoor kon ook MondZorgPlus bijdragen aan de ontwikkeling en kon Flexdata een pasklare eindoplossing bieden.”

In juni 2016 nam MondZorgPlus het pakket in gebruik. Matthé vult aan: “Extra interessant is dat bij MondZorgPlus alles ‘in het groot’ is, in vergelijking met de lokale tandartspraktijken waarvoor wij ook werken. Er zijn veel behandelaren en omdat de continuïteit belangrijk is, moeten dossiers overdraagbaar zijn. Veel is gestandaardiseerd. De software is hier specifiek op toegerust. De kracht van het pakket zit ‘m onder meer in het feit dat het enerzijds grote aantallen snel kan verwerken en anderzijds de behandelaars 1-op-1 helpt bij hun werkzaamheden. De grote aantallen declaraties worden samengevoegd tot één declaratie per zorgkantoor, terwijl van de behandeling van een cliënt keurig een rapportage wordt gemaakt. Ofschoon wij voor alle disciplines in de mondzorg software hebben ontwikkeld, kan ik stellen dat wij qua bedrijfsprocessen verreweg het meest complexe deel van de mondzorg hebben geautomatiseerd.”

‘Bij MondZorgPlus is alles ‘in het groot’.
Een groot aantal behandelaren, een groot aantal locaties, veel cliënten,
dus veel declaraties. Het systeem is erop toegerust.’

Met één muisklik declareren

Het softwarepakket is erop gericht om declaraties snel te kunnen verwerken. “Met één muisklik”, zo stelt Flexdata. In grote lijnen werkt het als volgt:

Matthé Roos licht toe: “Declaraties hoeven niet meer handmatig verwerkt te worden, maar zijn gekoppeld aan de agenda. Zodra je klaar bent met de behandeling van een cliënt, staat de declaratie feitelijk al klaar. Dat is makkelijk, zorgt dat uitbetaling sneller kan plaatsvinden en is bovendien heel transparant. De validatie door de zorginstellingen – die in praktijk erg lastig bleek, want het is voor een zorginstelling erg moeilijk om de registratiestaten goed te controleren – is uit het proces gehaald. In Salusys zijn veel validaties ingebouwd, die eventuele menselijke vergissingen direct signaleren. Dat het werkt blijkt ook wel uit de praktijk: sinds de invoering van het systeem daalt het aantal afwijzingen van declaraties bij MondZorgPlus.”

Omslag van papier naar digitaal

Hoewel Salusys al bijna twee jaar op de markt is, wordt er nog altijd dagelijks gewerkt aan het optimaliseren en doorontwikkelen van het pakket. Salusys ‘in de cloud’ zorgt ervoor dat updates automatisch worden doorgevoerd bij gebruikers. Per 1 juli aanstaande wijzigt het uitvoeringsproces van mondzorg in de WLZ; er wordt een omslag gemaakt van papier naar digitaal. Uiteraard is Flexdata voorbereid op deze wijzigingen. Matthé Roos: “Bij de bouw hebben we hierop al geanticipeerd. Op detail zijn er nog wat aanpassingen nodig. Overigens blijft er een controlemodel op papier; de oude schoenen worden niet meteen weggegooid!”

Top