Waarom elke tandarts beter wordt van een visitatie


03-12-2021

Als tandarts stop je nooit met leren. Naast bij- en nascholing, is de individuele visitatie één van de meest effectieve manieren om te reflecteren op je professioneel handelen en jezelf te blijven ontwikkelen. Tijdens een visitatie lopen twee collega-tandartsen een dagdeel met je mee. Met een frisse en onafhankelijke blik kijken ze naar je werkwijze en eventuele verbeterpunten. Op maat gesneden advies dus! MondzorgPlus heeft een individueel visitatiemodel ontwikkeld voor haar tandartsen. Dit model is geaccrediteerd door het KRT (Kwaliteitsregister Tandartsen). Je tilt dus niet alleen je vakkennis naar een hoger niveau, maar verdient ook KRT-punten.

Volgens Annet Valentijn, hoofd tandarts bij MondzorgPlus, is de visitatie de meest effectieve manier om als tandarts vooruit te komen: “Elke tandarts wordt beter van een visitatie. Iedereen is weleens onzeker of vraagt zich af of iets beter kan. De frisse blik van vakgenoten is dan heel waardevol. De visitatie is een heel goed moment om je werk kritisch tegen het licht te houden en te sparren met collega’s. Je leert er ontzettend veel van en krijgt handvatten die je direct kunt toepassen. ”

 

Ongedwongen en inspirerend

Toch staat niet elke tandarts te springen om gevisiteerd te worden. Annet: “Een visitatie kost tijd en het is soms best spannend om een kijkje in je eigen keuken te geven. Maar achteraf horen we altijd dat de visitatie heel ongedwongen en inspirerend was. Iedereen steekt er iets van op: zowel de gevisiteerde tandarts als de collega’s die visiteren.” Op dit moment is de visitatie voor tandartsen nog niet verplicht. Maar volgens Annet gaan we hier wel naartoe: “Voor andere medisch specialisten – zoals artsen en kaakchirurgen – is de visitatie al jaren verplicht. Het is een heel goed middel om de kwaliteit te bewaken en elkaar alert te houden.”

 

Individueel visitatiemodel

MondzorgPlus heeft een individueel visitatiemodel ontwikkeld voor haar tandartsen. “Het KNMT biedt praktijkvisitaties aan, maar dat is voor onze tandartsen niet relevant”, vertelt Annet. “Zij zijn niet werkzaam in een praktijk, maar werken in een instelling. Dental Clinics – de algemene praktijk van onze serviceorganisatie TopMondzorg – heeft in 2018 een individueel visitatiemodel ontwikkeld voor tandartsen die als ZZP’er voor hen werken. “Wij hebben dit model aangepast naar onze mondzorg op locatie gericht op zorgafhankelijke mensen. Zo besteden we veel aandacht aan de manier waarop een tandarts met verschillende patiëntgroepen omgaat en hoe een mondzorgplan wordt opgesteld.”

 

KRT-geaccrediteerd

Het visitatiemodel van MondzorgPlus is geaccrediteerd door het KRT. Daarmee is MondzorgPlus de derde mondzorgorganisatie in Nederland met een geaccrediteerd visitatiemodel. De modellen van KNMT en Dental Clinics zijn eerder goedgekeurd door het KRT. “We zijn heel trots op de accreditatie”, vertelt Annet. “Het bewijst dat we geen slager zijn die zijn eigen vlees keurt. De KRT heeft ons model als onafhankelijke organisatie kritisch bekeken en neemt het elk jaar weer onder de loep. Bovendien krijgen onze tandartsen 24 KRT-punten na een visitatie. Je wordt er dus op alle vlakken beter van.” 

 

Wil je meer weten over het visitatiemodel voor tandartsen die werkzaam zijn binnen zorginstellingen? Neem dan contact op met Annet Valentijn via 088 – 936 63 00

Laatste nieuws

08-12-2023
Participatie van mensen met afstand tot arbeidsmarkt vergroot het arbeidspotentieel en verlicht de druk in tijden van krapte
Participatie van mensen met afstand tot arbeidsmarkt vergroot het arbeidspotentieel en verlicht de druk in tijden van krapte ...
16-10-2023
Anders werken binnen de zorg: een intensievere samenwerking tussen informele en formele zorg
Onder het motto ‘ouder worden, jezelf blijven’ biedt zorgorganisatie Groenhuysen overwegend ouderen de mogelijkheid om op eigen...
02-10-2023
HKZ-certificering bekrachtigt kwalitatieve werkwijze MondzorgPlus
MondzorgPlus is gecertificeerd voor de HKZ-norm Mondzorg. Dagelijks zetten we ons in voor de best mogelijke zorg voor onze clië...

Op de hoogte blijven?

Wil je regelmatig geïnformeerd worden over wat er speelt op het gebied van mondzorg voor zorgafhankelijke mensen? Schrijf je dan hier in voor onze nieuwsbrief.
Volg ons ook op