Terugdringen narcose bij mondzorgbehandelingen in de gehandicaptenzorg

30-04-2021

Een narcose behandeling voor slechts een mondcontrole wordt helaas nog te vaak ingezet. Binnen de gehandicaptenzorg is dat de ervaring van Natasja Drewes, manager tandheelkundige kwaliteit bij MondzorgPlus. Terwijl met de juiste aanpak, narcose bij eenvoudige behandelingen niet altijd noodzakelijk is. Samen met zorgmedewerkers in woonzorgcentra, stimuleert MondzorgPlus een behandeling waarin het welbevinden van de cliënt voorop staat. Hiermee proberen we de cliënt te verleiden tot behandelingen zonder narcose maar met behoud van de juiste mondzorg.

Narcose

In de gezondheidszorg proberen we narcose zoveel mogelijk te beperken. De inzet van narcose brengt tenslotte risico’s met zich mee, zoals misselijkheid, geheugenproblemen of onrustig gedrag. Juist vanwege deze risico’s wordt aan reguliere patiënten expliciet gevraagd deze risico’s te overwegen. Helaas kunnen mensen met een verstandelijke beperking zelf vaak niet goed aangeven wat hun eigen wensen daaromtrent zijn. Samen met de mantelzorgers en verzorgenden moet dan beoordeeld worden wat de cliënt zelf zou wensen en worden de risico’s afgewogen. Dat betekent dat er omzichtig te werk moet gegaan moet worden. MondzorgPlus probeert sedatie zoveel mogelijk te vermijden. Dat is niet in alle gevallen mogelijk, maar wel vaker dan nu gebruikelijk is. Daarom werkt MondzorgPlus met een persoonlijk en gestructureerd stappenplan per cliënt, in nauwe samenwerking met de verzorgenden van een cliënt. Het stappenplan is in lijn met de Wet Zorg en Dwang opgesteld en geeft helder inzicht in de mogelijke fasen die doorlopen moeten worden voor een behandeling. 

 

Stappenplan

Het stappenplan wordt in overleg met het zorgteam, en indien gewenst ook met de familie, opgesteld. Als eerste wordt goed overwogen wat een cliënt aan kan en welke elementen bijdragen aan het welbevinden van de cliënt. Het geeft inzicht in de opties en afwegingen die van toepassing zijn voor de specifieke cliënt. De balans tussen de mondgezondheid en de beleving van de cliënt staan daarin centraal.

“We streven naar een behandeling die zo min mogelijk als onprettig wordt ervaren, waarbij we de mondzorg bieden die nodig is.”

Door de cliënt fijne prikkels aan te bieden, proberen we de spanning voor de behandeling te compenseren, waardoor we meer handelingen kunnen uitvoeren. Als de gehele behandeling niet uitvoerbaar blijkt gaan we verder naar een volgende stap. Rustgevende medicatie kan een tussenstap zijn, voordat narcose een optie wordt.  

 

Gewenningsproces

Binnen het stappenplan is het gewenningsproces een belangrijk onderdeel. Tijdens dit proces wordt de cliënt stapje voor stapje meegenomen in het leren kennen van de behandelaren en in de behandeling. “We beginnen bijvoorbeeld met alleen kijken in de mond, of samen tandenpoetsen. Langzaamaan kijken we hoe we verder kunnen gaan uitbreiden met de behandeling.” Het doel van het gewenningsproces is om op lange termijn zoveel mogelijk te behandelen zonder ingrijpende medicijnen of narcose. Ook andere middelen kunnen worden ingezet tijdens het gewenningsproces en de behandeling, bijvoorbeeld rustgevende muziek, of een controle in een snoezelkamer. 

 

Cliënt staat centraal

Belangrijke voorwaarde voor het succesvol implementeren van het afbouwen van narcose is de inzet en samenwerking van de betrokkenen van de cliënt, zoals de verzorgenden en de familie. Allemaal met hetzelfde doel voor ogen, namelijk goede mondzorg met veel aandacht voor de gezondheid en het welbevinden van de cliënt. De cliënt staat altijd centraal!

Laatste nieuws

08-12-2023
Participatie van mensen met afstand tot arbeidsmarkt vergroot het arbeidspotentieel en verlicht de druk in tijden van krapte
Participatie van mensen met afstand tot arbeidsmarkt vergroot het arbeidspotentieel en verlicht de druk in tijden van krapte ...
16-10-2023
Anders werken binnen de zorg: een intensievere samenwerking tussen informele en formele zorg
Onder het motto ‘ouder worden, jezelf blijven’ biedt zorgorganisatie Groenhuysen overwegend ouderen de mogelijkheid om op eigen...
02-10-2023
HKZ-certificering bekrachtigt kwalitatieve werkwijze MondzorgPlus
MondzorgPlus is gecertificeerd voor de HKZ-norm Mondzorg. Dagelijks zetten we ons in voor de best mogelijke zorg voor onze clië...

Op de hoogte blijven?

Wil je regelmatig geïnformeerd worden over wat er speelt op het gebied van mondzorg voor zorgafhankelijke mensen? Schrijf je dan hier in voor onze nieuwsbrief.
Volg ons ook op