logo
Bel nu voor een oriënterend gesprek: 088 - 936 63 00 call-to-action

Pilot ‘prestatiebekostiging’ Florence en MondZorgPlus

De afgelopen jaren heeft mondzorg aan kwetsbare ouderen binnen steeds meer zorginstellingen de aandacht gekregen die het verdient. Het is nu tijd voor de volgende stap: het doelmatiger maken van de geboden mondzorg. Hoe kunnen we samen kosten beheersen en een nog betere samenwerking tussen alle betrokkenen stimuleren? Hoe zorgen we samen voor een efficiëntere en effectievere mondzorg? Zonder in te boeten op kwaliteit en persoonlijke aandacht, maar juist met méér aandacht voor het welbevinden voor de kwetsbare cliënt? In nauwe samenwerking met zorginstelling Florence (Den Haag en omgeving) en met instemming van zorgverzekeraar CZ en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) starten we op 1 mei aanstaande een pilot rond prestatiebekostiging. Gedurende ruim 1,5 jaar zullen we de mond- en tandheelkundige zorg aan circa 300 cliënten op twee Florence-locaties anders organiseren. Eind 2018 zullen de resultaten hiervan bekend worden.

Eén bedrag per cliënt voor mondzorg
Op 1 mei meten we de status van de mondgezondheid van alle betrokken cliënten, zodat er een helder vertrekpunt is. Vervolgens gaan we op basis van prestatiezorg en prestatiebekostiging aan de slag. MondZorgPlus krijgt één bedrag voor alle zorg die we tot eind 2018 aan een cliënt leveren. Samen met Florence maken we heldere afspraken over de criteria die een goede mondzorg bepalen. We meten het resultaat van gezamenlijke inspanningen om de mondgezondheid te verbeteren en te borgen. Om een nauwkeurige en objectieve controle te kunnen doen, maken we onder andere gebruik van een innovatieve mondcamera, waar wij al langere tijd mee werken. Met behulp van speciale software brengt de camera de ontwikkeling van de mondgezondheid in de tijd nauwkeurig in kaart.

We kijken enorm uit naar deze pilot, die ons inziens tot een nog betere mondgezondheid zal leiden, innovatie zal stimuleren en de administratieve last rond mondzorg fors zal verminderen. We dragen daarom graag bij aan (wetenschappelijk onderbouwd) onderzoek naar deze werkwijze. We houden u vanzelfsprekend op de hoogte van resultaten.

Top