logo
Bel nu voor een oriënterend gesprek: 088 - 936 63 00 call-to-action

Pilot mondzorg aan huis met Thebe Extra en VGZ

Zorgverzekeraar VGZ en Thebe Extra zijn een pilot gestart om ouderen preventieve mondzorg aan huis te bieden. MondZorgPlus voert de huisbezoeken uit.

De pilot richt zich op zelfstandig wonende ouderen, die niet regulier zelf een tandarts kunnen bezoeken als gevolg van cognitieve en/of fysieke beperkingen. Zij mogen via Thebe Extra eenmalig gratis gebruikmaken van mondzorg aan huis. Thebe Extra is een ledenvereniging die diensten aanbiedt op het gebied van zorg en welzijn als aanvulling op het reguliere pakket van zorg en welzijn.

Langere tijd geen tandartsbezoek
Doelgroep zijn mensen die al langere tijd geen bezoek hebben gebracht aan een tandarts of mondhygiënist gezocht hebben en kampen met klachten over hun prothese of gebit, een vieze smaak in de mond of problemen met de dagelijkse verzorging. Voorwaarde is dat zij lid zijn van Thebe Extra en verzekerd zijn bij VGZ, die de kosten van de pilot vergoedt. Naar schatting worden met de pilot 1.200 ouderen bereikt; het ledenblad van Thebe, zorgmedewerkers en andere kanalen moeten hen wijzen op het aanbod.

Laagdrempelige zorg
Er is bewust gekozen voor huisbezoeken, als laagdrempelige vorm van mondzorg. De inhoud van de behandelingen is voornamelijk van preventieve aard; het samen fris en schoonhouden van de mond. Deze sorteert direct een positief sociaal effect en meer kostbare curatieve mondzorg wordt voorkomen. MondZorgPlus plant afspraken voor huisbezoeken na aanmelding via Thebe Extra. De mondhygiënist bezoekt de ouderen met mobiele apparatuur en reinigt en verzorgt het gebit of de prothese ter plaatse en geeft uitleg hoe tanden en mond het beste onderhouden kunnen worden. Voor tandheelkundige behandelingen verwijst de mondhygiënist naar een lokale tandarts.

Onderzoek en evaluatie
Om resultaten te monitoren, verzamelt MondZorgPlus gegevens over het percentage deelnemers dat juist geïndiceerd bleek, is doorverwezen naar een tandarts en waarbij een vervolgtraject is ingezet. Begin 2015 worden de resultaten geëvalueerd en wordt besloten of en hoe de pilot een vervolg kan krijgen.

Bent u lid van Thebe Extra en wilt u meer informatie? Vult u dan het vragenformulier in.

Top