Onderzoek: Hoe verbeteren we de dagelijkse mondzorgverzorging voor zorgafhankelijke ouderen?

05-04-2022

De dagelijkse mondzorg bij zorgafhankelijke ouderen is van essentieel belang voor een goede kwaliteit van leven. Echter is de verzorging van het gebit dikwijls hetgeen dat vergeten wordt. Terwijl juist de zorgafhankelijke ouderen – zoals mensen met dementie – die extra aandacht voor de mond hard nodig hebben. Hoe kan die dagelijkse mondverzorging het beste verbeterd worden onder zorgafhankelijke ouderen? Dat is de onderzoeksvraag van Ana-Paola, derdejaars student verpleegkunde (niveau 4).

Ana-Paola werkt voor haar afstudeeropdracht aan een verbeterplan voor dagelijkse mondzorg binnen Amaliazorg, op de locatie Blijendaal: “Ik ben gestart met een nulmeting onder mijn collega zorgverleners. Ik heb onderzocht hoe het op dit moment is gesteld met de mondgezondheid van de bewoners van Amaliazorg.” De nulmeting zoomde in op:

  • hoe de mondzorg momenteel gegeven wordt;
  • welke hulpmiddelen er voor de mondzorg ingezet worden;
  • hoe de mondzorg het beste verleend kan worden bij verschillende ziektebeelden;
  • of de zorgmedewerkers op de hoogte zijn van de richtlijn die geldt voor mondzorg;
  • het herkennen van symptomen bij pijn en omgaan met weerstand.

 

“Ik zag mogelijkheden om de mondzorg voor bewoners te verbeteren. Daarom ben ik mijn onderzoek gestart.”

 

In de komende maanden onderzoekt Ana-Paola of de mondzorg verbetert door de aanbevelingen die zij heeft gedaan: “Het uiteindelijke doel is om alle bewoners van goede mondzorg te voorzien, waardoor ze goed kunnen eten en drinken. Zo kan er bijvoorbeeld geen ondergewicht ontstaan en heeft de bewoner een verzorgde uitstraling. Daarnaast is het van essentieel belang om te voorkomen dat er infecties ontstaan.”

Voor de zorgmedewerkers is het belangrijk dat zij leren herkennen welke mondproblemen er zijn en bewustwording ontwikkelingen voor de mondgezondheid bij deze specifieke bewoners. De bewoners die gemonitord worden in dit onderzoek zijn ADL (algemene dagelijkse verrichting) afhankelijk als gevolg van bijvoorbeeld CVA (cerebrovascular accident, ofwel beroerte), infectie, tumor, dementie en trauma. Na vijf maanden presenteert Ana-Paola de bevindingen en resultaten van dit onderzoek.

Ana-Paola bespreekt samen met MondzorgPlus hoe de mondzorg het beste opgepakt en gegeven kan worden. Voor deze opdracht werkt Ana-Paola onder supervisie van haar twee werkbegeleiders, waarvan er één kwaliteitsverpleegkundige is. Zij gaan samen voorlichting geven bij de diverse locaties van Amaliazorg: “Dit doen we in de vorm van advies en instructie over mondzorg.”

Hoe scoor jij op de MondzorgMeter?

Binnenkort delen wij meer informatie over het onderzoek en de resultaten van Ana-Paola. Wil jij weten hoe het is gesteld met de mondzorg binnen jouw instelling? Start de MondzorgMeter en krijg direct inzicht.

Laatste nieuws

08-12-2023
Participatie van mensen met afstand tot arbeidsmarkt vergroot het arbeidspotentieel en verlicht de druk in tijden van krapte
Participatie van mensen met afstand tot arbeidsmarkt vergroot het arbeidspotentieel en verlicht de druk in tijden van krapte ...
16-10-2023
Anders werken binnen de zorg: een intensievere samenwerking tussen informele en formele zorg
Onder het motto ‘ouder worden, jezelf blijven’ biedt zorgorganisatie Groenhuysen overwegend ouderen de mogelijkheid om op eigen...
02-10-2023
HKZ-certificering bekrachtigt kwalitatieve werkwijze MondzorgPlus
MondzorgPlus is gecertificeerd voor de HKZ-norm Mondzorg. Dagelijks zetten we ons in voor de best mogelijke zorg voor onze clië...

Op de hoogte blijven?

Wil je regelmatig geïnformeerd worden over wat er speelt op het gebied van mondzorg voor zorgafhankelijke mensen? Schrijf je dan hier in voor onze nieuwsbrief.
Volg ons ook op