MondzorgPlus, MidZuid en TNO winnaars Challenge Tech for Inclusion 2021

04-11-2021

Wij kijken uit naar de start van deze groeipilot! De Coalitie voor Technologie en Inclusie (CTI) heeft werkgevers, technologieontwikkelaars, werknemers en hun ondersteuners eerder dit jaar uitgedaagd om technologie op innovatieve wijze op de werkvloer in te zetten. Met als doel ervoor te zorgen dat mensen met een arbeidsbeperking aan het werk komen en blijven. De deskundige jury onder leiding van hoogleraar en CTI-lid Ton Wilthagen heeft vandaag de acht winnende ideeën geselecteerd. En één van de winnende challenges is die van MondzorgPlus in samenwerking met MidZuid en  TNO. 

AR-technologie inzetten voor mondzorg
Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt gaan, ondersteund door augmented reality (AR), voor MondzorgPlus koffers inpakken. In deze koffers zitten alle benodigdheden voor tandartsen en preventie-assistenten die mondzorg in zorginstellingen verlenen aan zorgafhankelijke mensen. Bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking of ouderen met dementie. De werkzaamheden betreffen het inpakken van zeshonderd koffers per dag. Medewerkers gaan, mits de testfase bij MidZuid succesvol wordt afgerond, deze werkzaamheden bij MondzorgPlus uitvoeren.

Testen in de praktijk
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) ziet kansen in technologische ontwikkeling en innovatie in relatie tot de inclusieve arbeidsmarkt. Daarom werken SZW en UWV samen in de CTI en faciliteren zij deze challenges. Middels deze praktische pilots komen er concrete antwoorden op vragen als: hoe komen én blijven meer mensen aan het werk met inzet van technologie en welke mogelijkheden biedt technologie kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Met ingang van 1 januari 2022 start de pilot in eerste instantie bij MidZuid in Oosterhout en vervolgens wordt het voortgezet bij MondzorgPlus.

Meer informatie over de verschillende pilots vind je in het Magazine van UWV

Bron: https://www.midzuid.nl/midzuid/nieuws/mondzorgplus-midzuid-en-tno-winnaars-challenge-tech-for-inclusion-2021