Mondzorg binnen Amaliazorg goed geborgd

20-09-2023

Sinds 2017 werkt MondzorgPlus samen met Amaliazorg, een zorgorganisatie gespecialiseerd in het bieden van belevingsgerichte zorg en welzijn aan mensen met dementie. Amaliazorg streeft ernaar om de zorg zoveel mogelijk in de vertrouwde omgeving van de bewoner plaatst te laten vinden. Dit sluit naadloos aan op de werkwijze van MondzorgPlus. Yvonne Oversteeg, locatiehoofd bij Amaliazorg vertelt over het ontstaan van de samenwerking en de ontwikkelingen op het gebied van mondzorg die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden.

De bewoner centraal stellen

Voorheen bleven nieuwe bewoners van Amaliazorg vanaf opname, onder behandeling bij de eigen tandarts. Echter nam gaandeweg de zorgzwaarte verder toe. Een deel van de bewoners kreeg te maken met toenemende geheugenproblematiek. Het vervoer naar de praktijk van de tandarts, het wachten en de behandeling in een vreemde omgeving hadden veel impact op de bewoner. Bovendien werd het organiseren van begeleiding hiernaartoe een steeds grotere uitdaging. Reden te meer om de mondzorg zodanig in te gaan richten dat het paste binnen de visie van Amaliazorg: ‘belevingsgerichte zorg en welzijn’. De behandeling was dicht bij de bewoner in een vertrouwde omgeving gewenst. Een samenwerking aangaan met een ambulante mondzorgverlener was zodoende een logische stap.

Yvonne Oversteeg is sinds een aantal jaar locatiehoofd van Catharinenberg bij Amaliazorg. Ze vertelt:

‘We kijken continu naar wat voor de bewoner wenselijk is, die stellen we altijd centraal. MondzorgPlus werkt volgens deze visie. De behandelingen vinden plaats op de kamer van de bewoner. Het team van MondzorgPlus is deskundig in het omgaan met mensen met dementie en past zich aan iedere bewoner aan. Zij weten hoe met deze doelgroep om te gaan.’

Bewustwording van goede mondzorg

Naar aanleiding van een eerder afstudeeronderzoek binnen de locatie Blijendaal van Amaliazorg zijn aanbevelingen gedaan om de mondgezondheid van de bewoners te verbeteren. Yvonne vervolgt: ‘Binnen die locatie merk je dat collega’s sindsdien veel bewuster zijn geworden van het belang van goede mondzorg. Je merkt echt dat het daar heel erg leeft. Momenteel werken wij samen met MondzorgPlus hard aan uniformiteit binnen heel Amaliazorg op het gebied van bewustwording.’

‘De samenwerking met MondzorgPlus gaat verder dan alleen de zorg voor onze bewoners. We blijven kritisch met elkaar in beweging om de mondzorg te verbeteren. We hechten veel waarde aan hetgeen de familie van de bewoners aan ons terugkoppelt. Om de mondzorg binnen Amaliazorg naar een nog hoger niveau te tillen, toetsen we regelmatig de mate van tevredenheid bij hen. De kwaliteitsverpleegkundige krijgt alle geluiden van de werkvloer mee. Tijdens het overleg met de andere locatiehoofden houden we elkaar op de hoogte van hetgeen er op dat moment speelt. Onlangs was binnen mijn locatie de plaquescore gestegen. Dit komt dan ook ter sprake zodat men hier actief aan kan gaan werken. Het is voor ons erg fijn dat dit inzichtelijk is, zodat je dergelijke toenames goed kunt onderbouwen richting de teams. Op die manier zijn we continu aan het monitoren en aan het verbeteren. Je bent zaken aan het verbinden aan elkaar, zodat je het breder kunt trekken. Je trekt positieve ontwikkelingen zo uiteindelijk organisatie breed door.’

*De plaquescore dient als graadmeter voor de mate van mondhygiëne

Over Amaliazorg

Amaliazorg is een fijnschalige zorgorganisatie met vijf woonzorgcentra in Asten, Mariaheide, Oirschot en Oisterwijk. Ze zijn gespecialiseerd in belevingsgericht groepswonen voor mensen met dementie.

Amaliazorg is ervan van overtuigd dat een betekenisvolle dag een belangrijke basis is voor de kwaliteit van leven. Ze geloven dat dit voor iedereen mogelijk is. Dit doen ze door samen kleur te geven aan het leven van de bewoners door belevingsgericht te werken. Dit betekent dat zorg, welzijn en wonen voor elke bewoner uniek is en afgestemd op de persoonlijke levensgeschiedenis, gewoontes en behoeften. Elke dag kijken ze hoe dit het beste ingevuld kan worden. Ruim 500 betrokken medewerkers en ongeveer 200 vrijwilligers zetten zich hiervoor in.

19-06-2023
Chantal Dam – Zwarts over haar werk als preventie-assistente binnen zorginstellingen
Chantal Dam – Zwarts ging aan de slag als preventie-assistente bij MondzorgPlus, waar ze al snel de mogelijkheid kreeg de stap ...
25-05-2023
Positieve ontwikkelingen rondom mondzorg binnen de Zorgcirkel
De plaquescore bleek bij enkele afdelingen van De Zorgcirkel Westerhout in Alkmaar onder het gewenste niveau te liggen. Tijdens...
24-02-2023
Goede mondzorg voor mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking
Goede mondzorg voor mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking Home Veel mensen met een verstande...