logo
Bel nu voor een oriënterend gesprek: 088 - 936 63 00 call-to-action

Mondzorg aan kwetsbare ouderen, zó doen wij dat

Steeds meer zorginstellingen maken werk van goede en professionele mondzorg aan ouderen. Een zeer positieve ontwikkeling, die MondZorgPlus van harte toejuicht. In de zoektocht naar de juiste partij worden vaak meerdere aanbieders uitgenodigd, wat logisch is. Wij merken in de praktijk echter, dat de werkwijze van diverse aanbieders van mondzorg en tandheelkundige zorg verschillend is en dat leidt tot vragen. Graag lichten we hier de werkwijze en uitgangspunten van MondZorgPlus toe.

Basis voor onze aanpak is de officiële Richtlijn Mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen, die tevens wordt gevolgd door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IZG). Daarbij werken wij volgens het principe ‘van cure naar care’: met oog voor de kwetsbaarheid van de cliënt gaat onze aandacht primair uit naar verzorging, hygiëne en preventie. Waar mogelijk vermijden we belastende tandheelkundige behandelingen.

Werken met kwetsbare ouderen
Werken met kwetsbare ouderen vraagt om een andere werkwijze en aanpak. De tandartsen en (preventie-)assistentes van MondZorgPlus hebben allen affiniteit met deze doelgroep. Ze nemen alle tijd die nodig is voor een behandeling en dringen niet aan, als de cliënt echt niet wil meewerken. Ons team volgt bovendien geregeld trainingen over onderwerpen die betrekking hebben op deze doelgroep.

Goede communicatie
We besteden veel aandacht aan een goede communicatie met cliënt, verzorgenden en mantelzorgers. Onze tandarts en (preventie-)assistente zijn altijd aanspreekbaar voor medewerkers voor overleg en eventuele spoedklachten en geven graag ‘hands on’ instructie inzake mondverzorging.

Niet alleen, maar als team
De tandarts en (preventie-)assistente maken graag deel uit van het behandelteam rondom de cliënt. Zij rapporteren in het (elektronisch) cliëntdossier of per mail aan de verzorging en nemen graag geregeld deel aan het MDO (Multi Disciplinair (Werk) Overleg). Waar nodig wordt overlegd met de verzorgende, arts, logopedist, etc.

Implementatie in zorg- en behandelplan
MondZorgPlus helpt bij de implementatie van mondzorg in het zorgplan. We kunnen benodigde formulieren en tips verstrekken en vragen beantwoorden. De cliënt wordt voor een nulmeting gezien door de tandarts (niet door een assistente of mondhygiëniste), waarna de tandarts het mondzorgplan opstelt. Deze kan in het zorgdossier opgenomen worden en tevens ter inzage en goedkeuring aangeboden worden aan de familie of eerstverantwoordelijke.

Borging van mondzorg
Om professionele mondzorg te borgen, verzorgt MondZorgPlus workshops voor de verzorgenden, waarbij het nut en de noodzaak van goede mondverzorging uitgebreid aan bod komt. Daarnaast is er hands on coaching: uitleg over hoe mondzorg te verlenen bij een specifieke cliënt. Tevens kan MondZorgPlus een audit verzorgen, om te toetsen of de mondzorg voldoende geïmplementeerd is en de mondverzorging daadwerkelijk verbeterd is.

Volledig ontzorgd
Tot slot nog even dit: MondZorgPlus coördineert het gehele traject en ontlast hiermee de zorgorganisatie volledig. We plannen de afspraken in en informeren daarover eventueel de familie. Indien een introductie voor cliënten en mantelzorgers gewenst is, verzorgen we een informatiebijeenkomst op de locatie van de zorginstelling. Ook verzorgen we op transparante wijze de gehele administratieve afwikkeling; geheel conform gemaakte afspraken en de IGZ-richtlijnen.

Wilt u meer weten? Neemt u dan vrijblijvend contact op met MondZorgPlus: 088 – 936 63 00.

appels-peren
Top