logo
Bel nu voor een oriënterend gesprek: 088 - 936 63 00 call-to-action

Samen werken aan een professionele verzorging van mond en gebit.

Mensen met een verstandelijke beperking hebben meer dan andere mensen problemen met hun gebit. Dat feit zal u ongetwijfeld zorgen baren, want de mondgezondheid heeft invloed op de kwaliteit van leven en op de algehele gezondheid. Een schone en frisse mond heeft een positief effect; klachten aan het gebit of de mond kunnen leiden tot gedragsproblemen, ondervoeding, spraakgebrek en andere gezondheidsklachten. In de praktijk blijkt het echter moeilijk te zijn deze doelgroep adequate mondzorg aan te bieden.

Al sinds 2006 brengt MondZorgPlus gespecialiseerde mondzorg naar mensen toe, die niet in staat zijn om zelfstandig een tandartspraktijk te bezoeken. Het blijkt dat de meest voorkomende behandelingen heel goed in de directe leefomgeving kunnen gebeuren. Dit maakt de zorg minder bedreigend en beter uitvoerbaar, waardoor ook minder premedicatie nodig is. Aanvankelijk concentreerden we ons op kwetsbare ouderen, maar al enkele jaren werken we ook samen met instellingen die zorg bieden aan mensen met verstandelijke beperkingen (in alle leeftijden). De tandartsen, mondhygiënisten en preventie-assistenten van MondZorgPlus behandelen hen in hun vertrouwde woonomgeving, conform de Richtlijn Mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten en de Wet Infectie Preventie. Wij nemen alle tijd voor een consult, bieden zorg op maat en ontlasten de zorginstelling volledig bij de planning en uitvoering. Bovendien delen we onze kennis met verzorgenden. Want samen bereiken we méér.

MondZorgPlus ziet het als haar missie om een goede mondgezondheid te borgen bij de kwetsbare medemens. Inmiddels zijn er samenwerkingen met tientallen zorginstellingen (woonzorglocaties voor mensen met een verstandelijke beperking, verpleeghuizen en zorgcentra voor zelfstandig wonende ouderen) in Noord-Brabant, Zeeland, Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Holland. Een positieve ontwikkeling, maar we constateren ook dat er nog veel zorgaanbieders de mondzorg kunnen verbeteren. De Inspectie voor de Gezondheidszorg trok deze zomer zelfs aan de bel. Uit onderzoek bij 14 zorgaanbieders bleek dat de mondzorg in de gehandicaptenzorg in veel gevallen beter kan en moet.

Wat betekent goede mondzorg in de praktijk? Wat gaat goed, wat kan beter?
Wilt u hier meer over weten? Dan kunt u ons bereiken op 088 – 936 63 00.

Top