HKZ-certificering bekrachtigt kwalitatieve werkwijze MondzorgPlus

02-10-2023

MondzorgPlus is gecertificeerd voor de HKZ-norm Mondzorg. Dagelijks zetten we ons in voor de best mogelijke zorg voor onze cliënten. De HKZ-certificering bekrachtigd de kwalitatieve werkwijze van MondzorgPlus. Natasja Drewes, manager tandheelkundige kwaliteit, veiligheid en opleidingen bij MondzorgPlus was nauw betrokken bij het certificeringsproces. Ze vertelt over wat de aanleiding is geweest om te starten met de accreditatie en wat het behalen ervan voor MondzorgPlus betekent.

Waar staat HKZ voor?

HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Kwaliteit binnen de zorg is van groot belang. Goede processen en protocollen spelen hierbij een belangrijke rol. De nadruk tijdens het certificeringsproces ligt op voortdurende professionalisering en verbeterprocessen, om te blijven voldoen aan de behoeften en verwachtingen van cliënten en medewerkers. Het bieden van goede en veilige zorg aan cliënten staat hierbij centraal.

Een kroon op onze werkwijze

Ruim 15 jaar geleden is MondzorgPlus gestart om de mondzorg voor zorgafhankelijke mensen binnen zorginstellingen naar een hoger niveau te tillen. MondzorgPlus staat voor het verlenen van doelmatige en kwalitatief hoogwaardige mondzorg. Dit doen wij in de vertrouwde omgeving van de cliënt, met de aandacht die zij verdienen.

Onafhankelijke toetsing kwaliteitsprocessen

‘Doordat ambulante mondzorg destijds nauwelijks werd ingezet moesten de bestaande mondzorgprotocollen worden aangepast- of zelfs nog volledig opgesteld worden. Al vrij vlot na de start van MondzorgPlus zijn wij gaan werken volgens de normen van HKZ. Vandaag de dag bezoeken onze professionele mondzorgteams landelijk talrijke zorginstellingen. Door de groei van de afgelopen jaren is onze werkwijze vanzelfsprekend mee veranderd. Dit vroeg om het nog verder beschrijven van onze kwaliteitsprocessen. Op een gegeven moment is dit zo uitgebreid dat je het opnieuw wilt laten toetsen, maar vooral ook door een onafhankelijke partij wilt laten certificeren om het daarmee naar alle belanghebbenden ook aantoonbaar te kunnen maken. Vanaf dat punt zijn we gestart met de HKZ-accreditatie.’ vertelt Natasja.

Werken aan kwalitatief hoogwaardige mondzorg

MondzorgPlus werkt volgens de Wet Infectie Preventie en heeft deze werkwijze op locaties verder ontwikkeld om een veilige werkwijze en kwaliteit te kunnen garanderen. Het behalen van de HKZ-norm Mondzorg is een kroon op onze werkwijze. Voor cliënten, familie en zorginstellingen schept dit nóg meer vertrouwen over hoe wij ons werk in de praktijk uitvoeren. Vertrouwen vormt een belangrijke basis bij het verlenen van zorg aan zorgafhankelijke mensen.

Natasja: ‘Ondanks dat het certificeringsproces intensief is, is het voor ons zeer waardevol geweest. MondzorgPlus is altijd bezig met kwaliteitsverbetering. Op basis van de feedback hebben we gericht verbeteringen kunnen doorvoeren. Onze medewerkers zijn er vol overgave ingedoken, omdat ook zij weten dat we er allemaal van kunnen leren. Je wordt gedwongen stil te staan bij allerlei zaken die je soms vergeet of normaal bent gaan vinden, maar ook zaken waar je je minder bewust van was.’

De focus op leren en verbeteren

Ruim 15 jaar geleden is MondzorgPlus gestart om de mondzorg voor zorgafhankelijke mensen binnen zorginstellingen naar een hoger niveau te tillen. MondzorgPlus staat voor het verlenen van doelmatige en kwalitatief hoogwaardige mondzorg. Dit doen wij in de vertrouwde omgeving van de cliënt, met de aandacht die zij verdienen.

MondzorgPlus(punten)

Tijdens het certificeringsproces zijn een tweetal pluspunten door de auditoren in het bijzonder uitgelicht: het sterilisatie centrum en de verbindende factor van de hoofdtandarts binnen MondzorgPlus. Op de SLM worden alle materialen gesteriliseerd en verpakt voor vervoer naar de zorginstelling. De auditoren waren met name onder de indruk van hoe de verschillende processen rondom sterilisatie, logistiek en materialen binnen een omgeving samensmelten tot een soepel lopend geheel. De hoofdtandarts is de spil tussen onze mondzorgteams. Wij zijn een landelijke organisatie maar werken met lokale mondzorgteams, dit houdt in dat zij doorgaans in de regio van de zorginstelling wonen. De hoofdtandarts fungeert als vakinhoudelijk aanspreekpunt voor alle tandheelkundige medewerkers. Hierbij draagt zij onder andere zorg voor de aansturing, coaching en evaluatie van de mondzorgteams. We hechten veel waarde aan verbondenheid en op deze manier merken wij dat we ondanks de grote afstanden staan voor één organisatie.

De ‘plus’ is duidelijk merkbaar

‘De plus van extra aandacht’ is een van de belangrijkste pijlers van MondzorgPlus. De plus van extra aandacht staat voor het behoud van de mondgezondheid, de waardigheid van de mens achter de cliënt en het optimaal ondersteunen van de zorgmedewerker- en mantelzorger. Tijdens de visitaties hebben de auditoren dit in de praktijk ook echt gezien en gevoeld: ‘‘Bij alle teams die we bezocht hebben, is de plus van extra aandacht duidelijk merkbaar.’

‘Dat de auditoren bij alle teams die zij hebben bezocht, hebben opgemerkt dat ‘de plus van extra aandacht’ duidelijk merkbaar is maakt mij trots. Dat dit doorsijpelt in de hele organisatie en juist dit opvalt vind ik een heel mooi compliment!’

– Natasja Drewes, manager tandheelkundige kwaliteit, veiligheid en opleidingen bij MondzorgPlus

20-09-2023
Mondzorg binnen Amaliazorg goed geborgd
Mondzorg binnen Amaliazorg goed geborgd Home Sinds 2017 werkt MondzorgPlus samen met Amaliazorg, een zorgorga...
19-06-2023
Chantal Dam – Zwarts over haar werk als preventie-assistente binnen zorginstellingen
Chantal Dam – Zwarts ging aan de slag als preventie-assistente bij MondzorgPlus, waar ze al snel de mogelijkheid kreeg de stap ...
25-05-2023
Positieve ontwikkelingen rondom mondzorg binnen de Zorgcirkel
De plaquescore bleek bij enkele afdelingen van De Zorgcirkel Westerhout in Alkmaar onder het gewenste niveau te liggen. Tijdens...