logo
Bel nu voor een oriënterend gesprek: 088 - 936 63 00 call-to-action

‘Het gaat veel professioneler dan we gewend waren’

Interview Ronald van Aalten, DeSeizoenen:

Sinds mei 2018 biedt MondZorgPlus professionele mondzorg op locatie aan circa honderd bewoners van Overkempe – onderdeel van DeSeizoenen, woonzorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking, meervoudige handicap en/of gedragsproblematiek. Locatiemanager Ronald van Aalten vertelt hoe hij de samenwerking met MondZorgPlus ervaart.

De woon- en werkgemeenschap Overkempe telt circa 135 volwassen bewoners met een verstandelijke beperking, meervoudige handicap en/of gedragsproblematiek, waarvan er zo’n 35 elders in het dorp Olst wonen. Hart van de gemeenschap is de boerderij met een tuinderij, waar cliënten zelf de groenten oogsten om deze vervolgens in de snijkeuken tot groentepakketten te verwerken. De pakketten zijn deels voor eigen consumptie, deels voor de verkoop in de eigen winkel. Daar zijn ook artikelen uit de eigen weverij en houtwerkplaats verkrijgbaar. “Meer dan in de reguliere zorg kunnen onze bewoners zichzelf zijn”, legt Ronald van Aalten uit. “Vanuit de antroposofische visie denken we echt vanuit de cliënt en proberen we aan te sluiten bij diens wensen, in plaats van te sturen en te leiden.”

‘De kwaliteit die MondZorgPlus biedt, voldoet zeker aan onze verwachtingen’

‘Tandarts op onze locatie’

Ronald van Aalten is als locatiemanager verantwoordelijk voor Overkempe. Enige tijd geleden kwam hem een bericht van MondZorgPlus onder ogen. Hij ‘parkeerde’ het even, maar vergat het niet. Toen hij besloot de samenwerking met een lokale tandarts niet voort te zetten en op zoek ging naar een alternatief voor zijn cliënten, nam hij contact op met MondZorgPlus. De kennismaking resulteerde uiteindelijk in een samenwerking. “Veel van onze cliënten die bij ons wonen, kunnen niet zelfstandig naar een tandartspraktijk. Het is financieel en logistiek niet haalbaar om daarvoor begeleiding te organiseren”, licht hij toe. “Daarom zochten we een partij die tandartszorg op ons terrein kan bieden. Voor lokale tandartsen is dat niet te organiseren; MondZorgPlus richt er zich juist op. Daarnaast is de kwaliteit van geboden zorg vanzelfsprekend belangrijk. Dat kun je feitelijk pas echt toetsen als je met elkaar samenwerkt, maar voorzover ik dat kan beoordelen, voldoet de kwaliteit die MondZorgPlus biedt zeker aan onze verwachtingen. Er wordt professionaliteit geboden, wat zichtbaar is in de inrichting van de behandelruimte, de instrumenten waarmee de tandarts en mondhygiënisten werken, de communicatie richting de cliënt en de verzorging en de wijze waarop wordt gerapporteerd. Het gaat heel anders dan we gewend waren en dat wilden we ook. De eerste indruk oogt zeer professioneel.”

‘Grote bereidheid tot meedenken’

Dat het samenwerken met MondZorgPlus anders is dan voorheen, vraagt uiteraard ook om gewenning. “De frequentie waarmee MondZorgPlus onze cliënten bezoekt, is hoger dan we gewend waren”, vertelt Ronald daarover. “Bij sommige cliënten leidde dat tot extra spanningen en ook bij de medewerkers die de schakel vormen tussen MondZorgPlus en onze cliënten zorgde dat soms voor vragen. Ook heeft MondZorgPlus goed uitgelegd hoe de organisatie werkt en waarom sommige keuzes worden gemaakt. Dat levert over en weer tot goede inzichten. Bij sommige cliënten levert een tandartsbezoek dermate veel spanning op dat we zoeken naar een oplossing. Gelukkig toont MondZorgPlus een grote bereidheid om met ons mee te denken en maatwerk te leveren.”

Aanbevolen

Van de 135 bewoners zijn er zo’n 100 die gebruikmaken van de zorg door MondZorgPlus. “De overige cliënten gaan met familieleden naar een eigen tandarts. Dat staat ieder uiteraard vrij, maar we attenderen mensen wel op de mogelijkheid van MondZorgPlus, bijvoorbeeld als het voor ouders van cliënten te belastend wordt. Onze ervaringen zijn tot op heden erg positief en ik heb MondZorgPlus dan ook aanbevolen aan andere locaties. Daar is op dit moment geen aanleiding om te veranderen, maar dat kan uiteraard altijd anders worden.”

Over DeSeizoenen

DeSeizoenen bestaat uit woon- en werkgemeenschappen voor volwassenen met een verstandelijke beperking, meervoudige handicap en/of gedragsproblematiek. De organisatie werkt vanuit een antroposofische inspiratie. Dit betekent dat wordt uitgegaan van de mogelijkheden, talenten en wensen van cliënten, rekening houdend met zijn of haar beperking.

DeSeizoenen telt ruim 700 medewerkers. Er zijn zeven locaties in Oost- en Zuid-Nederland (Oploo (N-B), Heerlen (L), Roggel (L), Eindhoven (N-B), Olst (Ov.), Loenen (Gld.) en Zutphen (Gld.)). Op de woon- en werkgemeenschap Overkempe in Olst wonen circa 100 mensen; nog eens 35 cliënten wonen elders in het dorp.

Top