logo
Bel nu voor een oriënterend gesprek: 088 - 936 63 00 call-to-action

Florence en MondZorgPlus werken samen aan goede mondzorg

Sinds medio 2014 werken MondZorgPlus en zorgorganisatie Florence (regio Haaglanden) samen. Kwaliteit staat hoog op de agenda. “De IGZ toonde zich bij een bezoek begin december 2016 tevreden over de kwaliteit van de geboden mondzorg in Oostduin. Dat bevestigt dat we de goede dingen doen”, aldus Marja Buter, manager Thuis bij Florence.

“Mondzorg heeft een groot effect op de fysieke gezondheid en het welbevinden van cliënten”, aldus Marja Buter, manager Thuis bij Florence en uit hoofde van haar functie onder meer verantwoordelijk voor woonzorgcentrum Oostduin in Den Haag. “Binnen onze organisatie werd mondzorg onder meer geboden vanuit tandartspraktijken in onze expertisecentra (in deze drie centra wordt gespecialiseerde zorg en behandeling geboden). Onze andere locaties betrokken die expertise vervolgens wanneer dat nodig was. Ook behielden veel cliënten hun eigen tandarts. In praktijk betekende dit echter dat we cliënten regelmatig van de ene naar de andere locatie moesten vervoeren voor controles en kleine behandelingen en dat was behoorlijk belastend voor cliënten, familie en medewerkers in de zorg. Bovendien werden de eisen vanuit de Inspectie voor de Gezondheidszorg strenger. Een goede zaak, maar het werd voor ons steeds moeilijker om dit goed in te vullen. Daarom gingen we in 2014 op zoek naar een passende oplossing.”

Kwaliteit van leven
“Eenmaal in gesprek met Corné de Bruijn van MondZorgPlus ging het snel. Wat ons heel erg aansprak, is dat MondZorgPlus de zorg heel dichtbij brengt”, vervolgt Marja Buter. “Op de eigen locatie, in de vertrouwde omgeving van onze cliënten. De visie van MondZorgPlus en de manier van werken passen bij Florence. Wij richten ons met name op de kwaliteit van leven. Daarbij speelt preventie een belangrijke rol.”

Hulp bij scholing
“MondZorgPlus voldoet aan alle verwachtingen. Omdat er geen gedoe meer is rond vervoer, is het veel minder belastend voor onze cliënten. We krijgen hulp bij scholing, de deskundigheid wordt gedeeld en inmiddels weten onze medewerkers het MondZorgPlus-team prima te vinden in geval van vragen. Waar wij voorheen zelf afspraken moesten plannen en moesten zorgen voor een goede terugkoppeling, wordt dat tegenwoordig allemaal geregeld. MondZorgPlus zorgt ervoor dat alles zorgvuldig wordt gerapporteerd en gedocumenteerd en daarmee wordt onze organisatie echt ontlast. Boven alles is de geboden kwaliteit goed. Begin december werden we bezocht door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), die zich tevreden toonde over de wijze waarop de mondzorg georganiseerd en geborgd is in WZC Oostduin. Dat bevestigt dat we de goede dingen doen.”

‘Een andere wijze van financieren kan een prikkel zijn voor kwaliteit en innovatie’

Hulp bij scholing
Op 1 mei aanstaande starten Florence en MondZorgPlus een pilot op twee Florence-locaties. Doel is om te komen tot een nog intensievere samenwerking tussen degene die de dagelijkse mondzorg bieden en MondZorgPlus als uitvoerder van de professionele mondverzorging en om te onderzoeken of mondzorg middels prestatiebekostiging doelmatiger kan worden georganiseerd. Marja Buter: “Mondzorg is zo’n belangrijk onderwerp! Daarom initiëren we graag deze pilot. Wij denken al langere tijd na over de wijze waarop de zorg goed geborgd kan worden. Hoe zie je dat er écht goede mondzorg is geleverd? Dat is best een lastig vraagstuk. We hopen dat de pilot ons hierbij helpt. Daarnaast kan een andere wijze van financieren een prikkel zijn voor kwaliteit en innovatie en dat helpt ons allemaal. Uiteindelijk raakt de pilot de gehele ‘cirkel’: er is aandacht voor preventie, de kwaliteit van de geboden zorg en de borging daarvan en voor de kwaliteit van leven van de cliënt.”

Florence biedt onder meer thuiszorg, hulp bij het huishouden, verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg, jeugdgezondheidszorg, advies en service in Delft, Den Haag, Leiden, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Voorschoten en Wassenaar. Er werken ruim 4.000 deskundige medewerkers en ruim 1.800 vrijwilligers.

Top