logo
Bel nu voor een oriënterend gesprek: 088 - 936 63 00 call-to-action

Er is een kantelpunt waarop ouderen stoppen met mondverzorging

Op 23 juni j.l. verdedigde Dominique Niesten haar proefschrift ‘Oral health and oral health-related quality of life of frail and care-dependent older people’ (Mondzorg en mondgezondheid-gerelateerde levenskwaliteit van kwetsbare en zorgafhankelijke ouderen).
Zij voerde haar onderzoek uit aan de Radboudumc, afdeling Tandheelkunde (promotor: Prof. dr. N.H.J. Creugers). Corné de Bruijn van MondZorgPlus leverde hieraan een kleine bijdrage, door samen te werken bij het bevragen van een aantal ouderen. Een beknopte samenvatting van het proefschrift.

Om (innovatieve en kosteneffectieve persoonsgerichte) benaderingen te ontwikkelingen die de mondgezondheid van kwetsbare ouderen helpen te verbeteren, moeten we weten welke visie, houding en gedrag ten aanzien van mondzorg en mondgezondheid kwetsbare ouderen hebben. Ook moeten we weten hoe deze aan kwetsbaarheid, mondgezondheid en kwaliteit van leven gerelateerd zijn. Daarnaast is het belangrijk in kaart te brengen welke barrières voor mondverzorging en tandartsbezoek deze groep ouderen ervaart. Dominique Niesten voerde hiertoe meerdere onderzoeken uit, waarbij ze onder meer in kaart bracht op welke manier tandartsbezoek en mondverzorging wordt beïnvloed door de mate van kwetsbaarheid. Ook vertaalde ze op basis van onderzoek de Engelstalige GOHAI-index – één van de meest gebruikte instrumenten voor het meten van de mondgezondheid-gerelateerde kwaliteit van leven van ouderen – naar een Nederlandse (gevalideerde) versie.

Enkele conclusies

Deze en andere inzichten uit het proefschrift helpen ons te achterhalen wat nodig is voor het leveren van mondzorg op maat aan kwetsbare en zorgafhankelijke ouderen. Klik hier om de gehele dissertatie in te zien.

Wij feliciteren Dominique Niesten van harte met haar promotie!

Top