E-learning mondzorg bij kwetsbare ouderen

13-09-2022

Een week lang niet je tandenpoetsen: kun jij het je voorstellen? In een gesprek met Natasja Drewes Manager tandheelkundige kwaliteit en opleidingen bij MondzorgPlus, werd deze vraag gesteld. In de ouderen- en gehandicaptenzorg komen dit soort situaties voor. Daarom is het extra belangrijk dat er binnen deze organisaties aandacht is voor goede mondzorg.  Hoe kan het dat deze situaties zich voordoen? Is het gebrek aan tijd, waardoor de cliënten soms een lange tijd niet gepoetst worden of hebben de cliënten te maken met prikkelgedrag, waardoor afweer ontstaat bij cliënten en het poetsen om die reden niet lukt. 

Wat kan jij al zorgprofessional hier aan doen?

Het omgaan met weerstand is een moeilijk punt. Zorgmedewerkers krijgen vaak de zin “vandaag wil ik niet poetsen” naar hun hoofd geslingerd. Wat doe je als een cliënt weerstand biedt, welke aanpak hanteer je en wat als het helemaal niet lukt? Dit laatste komt in de praktijk regelmatig voor, met als resultaat dat mensen een week lang niet gepoetst worden. Het lukt cliënten zelf niet altijd om functioneel te poetsen. De vraag “mag ik na poetsen?” wordt niet vaak gesteld, omdat dit kan leiden tot gevoelens van ongemak. Als zorgmedewerker wil je de cliënt in zijn/haar waarde laten.

Als zorgmedewerker ben je vast benieuwd naar de ultieme tip waarmee iedereen kan poetsen. Deze is er helaas niet. Iedere cliënt is anders en zo past ook bij iedereen een andere aanpak. Dat vergt soms creativiteit. Die creativiteit is soms lastig te vinden. Wat kan helpen is een klinische les op het gebied van mondzorg waar casussen zoals deze worden besproken en je samen ideeën, tips en tricks kan uitwisselen. 

Wanneer er geen goede mondzorg wordt geleverd en weerstand een rol blijft spelen, dan kan de cliënt te maken krijgen met verschillende sociale- geestelijke en lichamelijke problemen als gevolg van een slechte mondgezondheid. 

Lichamelijke, geestelijke en sociale gevolgen van slechte mondzorg 

Een slechte mondverzorging heeft veel invloed op zowel lichamelijk, geestelijk als op sociaal gebied. Op het vlak van gezondheid kan het onder andere tot de volgende ziektes leiden:

  • Longontstekingen
  • Instabiele diabetes
  • Hart- en herseninfarcten
  • Verhoogde kans op het ontwikkelen van dementie.

Een slechte mondhygiëne met als gevolg een slecht ruikende adem, brengt sociale gevolgen met zich mee. Fysiek contact en communicatie kan bewust worden vermeden. Naast deze gevolgen heeft een slechte mondverzorging ook invloed op de eigenwaarde. Lees  verder over het belang van mondzorg bij zorgafhankelijke mensen.

 

Waarom is mondzorg juist belangrijk bij deze doelgroepen?

In de gehandicapten– en ouderenzorg wordt mondzorg wel eens onderschat. Zorgmedewerkers en (para)medici zijn niet altijd goed op de hoogte van de gevolgen van bepaalde beslissingen die zij moeten nemen. Een diëtiste zal bij ondervoeding bijvoeding voorschrijven, maar denkt daarbij niet direct aan de gevolgen in de mond, er zitten veel suikers in bijvoeding, dit is erg slecht voor de tanden en kan gaatjes veroorzaken. Tevens is niet altijd bekend dat een prothese eveneens goed gepoetst moet worden. Kortom, kennis van mondzorg voor deze specifieke doelgroepen is essentieel.

E-learning: Mondzorg bij kwetsbare ouderen

Heb je na het lezen van deze blog behoefte om jouw kennis en kunde over dit onderwerp te vergroten? De e-learning: Mondzorg bij kwetsbare ouderen ligt voor je klaar.

Deze e-learning is ontwikkeld in samenwerking met Vakbekwaam in Zorg. Als zorgprofessional kent het volgen van een e-learning vele voordelen zoals: een e-learning is te maken op je eigen tempo waar en wanneer je maar wilt. Bovendien is een e-learning te maken vanaf je eigen laptop, hierdoor bespaar je geld en tijd. Tevens bevat een e-learning verschillende leermethoden, waardoor er altijd gebruik wordt gemaakt van een leermethode die bij jou past.

Wat zou jouw zorgorganisatie kunnen doen?

Binnen zorgorganisaties wordt in sommige gevallen de koppeling tussen gezondheid en mondzorg niet gelegd. Het is als zorgprofessional belangrijk om met elkaar te overleggen, samen te werken en zaken te rapporteren om goede mondzorg te kunnen waarborgen. Daarnaast is het belangrijk om kennis om te doen, dit kan door middel va een klinische les of bijvoorbeeld het volgen van een e-learning. Door scholing voor zorgmedewerkers en (para)medici wordt er bewustwording gecreëerd ten aanzien van goede mondzorg.

Het belang van scholing

Je dient als zorgprofessional om de 18 maanden geschoold te worden op het gebied van mondzorg. Dit kan je doen middels e-learning, klinische lessen of een combinatie van beide. De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens de verschillende vormen van educatie:

  • Het belang van goede mondzorg;
  • Wat houdt goede mondzorg in;
  • Poetsprotocollen (hoe moet je poetsen);
  • Herkenbare praktijkcasussen;
  • Tips en tricks.

Bron: https://www.vakbekwaaminzorg.nl/blog/ken-jij-het-belang-van-mondzorg

Download het whitepaper

Op basis van deze harde cijfers en de nare gevolgen van slechte mondzorg stelde MondzorgPlus de vraag “Wat kunnen we (nog meer) doen om de dagelijkse mondverzorging in verpleeghuizen te verbeteren? Zou multidisciplinair overleg hieraan kunnen bijdragen?”

Een gesprek met diverse specialisten leverde interessante bevindingen op. Benieuwd naar de uitkomsten? Download het whitepaper Samen werken aan goede (mond)zorg voor zorgafhankelijke ouderen’.

Op de hoogte blijven?

Wil je regelmatig geïnformeerd worden over wat er speelt op het gebied van mondzorg voor zorgafhankelijke mensen? Schrijf je dan hier in voor onze nieuwsbrief.
Volg ons ook op