De cruciale rol van de mantelzorger bij de gezondheid van de zorgafhankelijke cliënt

20-01-2022

Al twee jaar grijpt het coronavirus om zich heen en zijn we wereldwijd nog steeds niet uit de crisis. Dat is goed merkbaar binnen de zorg voor zorgafhankelijke mensen. Het kost veel energie en moeite om bewoners van zorginstellingen veilig te houden, vrij van besmettingen met het virus. Ondertussen gaat de reguliere verpleging door en hebben kwetsbare mensen juist meer aandacht nodig in deze onrustige tijden.

Als mondzorgverlener voor zorgafhankelijke mensen zien we dat de crisis ook doorwerkt in de mondgezondheid van deze kwetsbare groep. Aan de hand van plaquescore metingen constateert MondzorgPlus een aanzienlijke afname van de kwaliteit van de mondgezondheid bij haar cliënten. Dat vinden wij zorgelijk. De mondgezondheid is een essentiële voorwaarde voor de algehele gezondheid en het draagt bij aan het goed kunnen eten en het welbevinden. Wat zijn mogelijke oorzaken van deze terugloop in mondgezondheid en welke rol kunnen mantelzorgers daarbij spelen?

 

Afname aandacht mondverzorging

De zorg staat onder druk. De laatste jaren is de uitval onder zorgmedewerkers toegenomen. Niet alleen door ziekteverzuim, maar ook doordat steeds meer zorgmedewerkers het vak de rug toekeren. De consequentie is dat dezelfde hoeveelheid taken door steeds minder mensen moeten worden vervuld. Hierdoor kunnen zorgmedewerkers niet meer alle taken uitvoeren zoals voorheen, bijvoorbeeld twee maal per dag de tanden van hun cliënten (helpen) poetsen.

 

Geen regelmaat in professionele mondzorg

Gelukkig gaan de zorginstellingen inmiddels niet meer volledig op slot. Corona blijft echter wel een grote rol spelen. Cliënten moeten regelmatig in quarantaine en afdelingen worden bij besmettingen tijdelijk gesloten. Het gevolg is dat ook de professionale mondzorg onregelmatiger plaatsvindt dan wenselijk is voor een optimale mondgezondheid. De mond verdient juist in deze tijd meer aandacht in plaats van minder.

 

De rol van de mantelzorger

In het licht van deze ontwikkelingen zien wij een actievere rol bij de mondverzorging weggelegd voor de mantelzorger. Onze cliënten kunnen vaak niet meer zelf hun tanden poetsen of prothese reinigen. Ze zijn daarbij afhankelijk van de zorg van anderen. Door het personeelstekort binnen zorginstellingen zou de mantelzorger hier een waardevolle bijdrage kunnen leveren.

 

Situatieschets

Onze collega, Daphne, is onlangs aan de slag gegaan met het poetsen van de tanden van haar schoonvader, die in een verpleeghuis verblijft. Daphne vertelt: “ik merk dat de zorg niet altijd de tijd heeft om twee keer per dag de mond te verzorgen. Zodra ik op bezoek kom, pak ik de dagelijkse handelingen op. We gaan samen scheren, de haren doen en tanden poetsen. Soms heeft hij moeite om zijn mond open te houden tijdens het poetsen. Ik heb geleerd dat door een lichte wrijving op de wang de mond beter opent, waardoor het poetsen makkelijker gaat. Het is een simpele tip die een groot verschil kan maken in het behoud van de mondgezondheid.”

 

Hoe pak je het aan?

Veel mantelzorgers vinden het verzorgen van de mond van een ander lastig, daarbij hebben zij vaak geen tot weinig ervaring en ontbreekt het aan kennis. Mantelzorgers zijn bijvoorbeeld vaak niet bekend met het soort gebit van cliënten. Zo is er een verschil in type prothese, waarbij een “klikgebit” heel goed schoongemaakt dient te worden. Gebeurt dit niet, dan heeft dit zowel op korte als lange termijn verregaande gevolgen.

MondzorgPlus heeft voor al haar cliënten een mondverzorgingsplan opgesteld, waarin instructies staan op welke wijze de mond van de individuele cliënt verzorgd dient te worden. Daarnaast biedt MondzorgPlus ondersteuning en coaching bij de uitvoering van de dagelijkse mondverzorging aan zorgmedewerkers, maar ook aan mantelzorgers.

 

Het begint bij mondverzorging

Dus mantelzorgers: kom in actie en help uw kwetsbare naaste met de mondverzorging. Laten we samen met elkaar en de zorgmedewerkers onderzoeken welke acties nodig zijn waarbij wij gezamenlijk de juiste ondersteuning kunnen bieden. Zelf vast aan de slag met poetsinstructies? Download hier de poetsinstructies voor de prothese of voor eigen tanden.

Want iedereen verdient een gezonde mond. Dat is waar MondzorgPlus voor staat!

Goede mondzorg begint bij meten

Start de MondzorgMeter en ontdek gelijk hoe het met de kwaliteit van mondzorg binnen jouw organisatie gesteld is.

Op de hoogte blijven?

Wil je regelmatig geïnformeerd worden over wat er speelt op het gebied van mondzorg voor zorgafhankelijke mensen? Schrijf je dan hier in voor onze nieuwsbrief.
Volg ons ook op