Conceptrichtlijn Mondzorg kwetsbare aan huis gebonden ouderen: wat vind jij daar van?

03-09-2020

Het Kennisinstituut Mondzorg (KIMO) heeft de conceptrichtlijn Mondzorg kwetsbare aan huis gebonden ouderen klaar en opengesteld voor commentaar. Werk je met kwetsbare aan huis gebonden ouderen? Neem dan de conceptrichtlijn goed door en geef uiterlijk woensdag 26 september jouw commentaar aan ons door.

Veel onduidelijkheid over wanneer wel of geen mondzorg aan huis

Het aantal aan huis gebonden kwetsbare ouderen in Nederland neemt al jaren toe. Onder mondzorgverleners bestaat veel onduidelijkheid over welke ouderen in aanmerkingen komen voor mondzorg aan huis en hoe mondzorg uitgevoerd kan worden met betrekking tot veiligheid, wilsbekwaamheid, hygiëne en de communicatie met andere zorgverleners rondom de aan huis gebonden ouderen.

Mondzorg aan huis vraagt om aanpassing handelen mondzorgverlener

Ervaring leert dat mondzorg aan huis vraagt om veel aanpassingen in het vaste handelen van de mondzorgverlener die vaak niet gewend is om buiten de praktijk mondzorg te verlenen. Om die reden heeft het KIMO de klinische praktijkrichtlijn (KPR) Mondzorg kwetsbare aan huis gebonden ouderen ontwikkeld. Deze KPR geeft aanbevelingen op welke gronden een mondzorgverlener kan besluiten een aan huis gebonden kwetsbare oudere te bezoeken. En hoe een bezoek veilig en effectief voor zowel de mondzorgverlener als de patiënt kan worden uitgevoerd.

Geef je commentaar per e-mail door aan de KNMT ledenservice

Werk je met kwetsbare aan huis gebonden ouderen? Neem de conceptrichtlijn dan goed door en stuur je opmerkingen naar de KNMT Ledenservice via ls@knmt.nl. De KNMT biedt de commentaren aan bij het KIMO. Wil je eerst meer informatie over hoe je commentaar kunt geven op een richtlijn van het KIMO? Lees dan deze toelichting (pdf).

Vervolgtraject na commentaarronde

Nadat de verzamelde commentaren verwerkt zijn, toetst de Richtlijn Autorisatie Raad (RAR) de volledige klinische praktijkrichtlijn voor autorisatie. Bij een positieve uitkomst stelt het KIMO tijdens haar Algemene Ledenvergadering de klinische praktijkrichtlijn vast. Daarna kunnen mondzorgpraktijken aan de slag met de implementatie.

NAAR DE CONCEPTRICHTLIJN MONDZORG KWETSBARE OUDEREN

Bron van dit artikel: https://www.knmt.nl/nieuws/conceptrichtlijn-mondzorg-kwetsbare-aan-huis-gebonden-ouderen-wat-vind-jij-daar-van

Laatste nieuws

08-12-2023
Participatie van mensen met afstand tot arbeidsmarkt vergroot het arbeidspotentieel en verlicht de druk in tijden van krapte
Participatie van mensen met afstand tot arbeidsmarkt vergroot het arbeidspotentieel en verlicht de druk in tijden van krapte ...
16-10-2023
Anders werken binnen de zorg: een intensievere samenwerking tussen informele en formele zorg
Onder het motto ‘ouder worden, jezelf blijven’ biedt zorgorganisatie Groenhuysen overwegend ouderen de mogelijkheid om op eigen...
02-10-2023
HKZ-certificering bekrachtigt kwalitatieve werkwijze MondzorgPlus
MondzorgPlus is gecertificeerd voor de HKZ-norm Mondzorg. Dagelijks zetten we ons in voor de best mogelijke zorg voor onze clië...

Op de hoogte blijven?

Wil je regelmatig geïnformeerd worden over wat er speelt op het gebied van mondzorg voor zorgafhankelijke mensen? Schrijf je dan hier in voor onze nieuwsbrief.
Volg ons ook op