Adviesrapport: zorg aan oudere thuis multidisciplinair en dichtbij organiseren

01-07-2020

De toekomstige zorg aan thuiswonende ouderen moet vanuit een breed team van eerstelijnszorgverleners – onder wie tandartsen – dichtbij de cliënt worden georganiseerd. Dit is een van de aanbevelingen uit het adviesrapport ‘Oud en Zelfstandig in 2030. Aangepast REISadvies’ dat op 30 juni is aangeboden aan minister Hugo de Jonge (VWS). De KNMT onderschrijft de aanbeveling en vroeg al eerder dit jaar in een brief aandacht voor goede mondgezondheid en eerstelijnssamenwerking bij de zorg aan kwetsbare ouderen thuis.a

KNMT vraag aandacht voor relatie mondgezondheid – algehele gezondheid

Het adviesrapport van de Commissie ‘Toekomst zorg thuiswonende oudere’ is tot stand gekomen onder leiding van oud-politicus Wouter Bos. In januari is een eerste conceptversie gepresenteerd en heeft de commissie veldpartijen opgeroepen om input te leveren voor het definitieve advies. De KNMT heeft daarop in een brief beschreven dat er een aantoonbare relatie bestaat tussen de mondgezondheid en algehele gezondheid. Dit biedt volop kansen voor meer integratie en samenwerking tussen de reguliere zorg en de mondzorg, waarbij een rol is weggelegd voor zowel mondzorgverleners als andere (eerstelijns) zorgprofessionals.

Ook tandartsen bij samenwerkingsafspraken betrekken

In de definitieve versie van het rapport worden onder andere beroepsgroepen, gemeenten en zorgverzekeraars opgeroepen om concrete samenwerkingsafspraken te maken over zorg en ondersteuning voor kwetsbare ouderen. Naast huisartsen en wijkverpleegkundigen moeten hierbij ook tandartsen, apothekers, fysiotherapeuten en diëtisten worden betrokken. Centraal hierbij staat de regie van de oudere zelf, zo nodig met ondersteuning, vroege signalering en proactief handelen door zorgverleners.

Commissie roept op om urgentiegevoel coronacrisis te benutten

De Commissie heeft in haar rapport ook buiten de zorg gekeken naar factoren die van invloed zijn op de toekomst van thuiswonende ouderen. Zo adviseert de commissie om te investeren in geschikte woningen, digitalisering en lokale samenwerking. Ook roept zij op om het momentum van de coronacrisis te benutten en de snelle ontwikkelingen op het gebied van samenwerking, gegevensuitwisseling en digitale technologie voort te zetten, voordat het urgentiegevoel verloren gaat.

Bron van dit artikel: https://www.knmt.nl/nieuws/adviesrapport-zorg-aan-oudere-thuis-multidisciplinair-en-dichtbij-organiseren

Laatste nieuws

08-12-2023
Participatie van mensen met afstand tot arbeidsmarkt vergroot het arbeidspotentieel en verlicht de druk in tijden van krapte
Participatie van mensen met afstand tot arbeidsmarkt vergroot het arbeidspotentieel en verlicht de druk in tijden van krapte ...
16-10-2023
Anders werken binnen de zorg: een intensievere samenwerking tussen informele en formele zorg
Onder het motto ‘ouder worden, jezelf blijven’ biedt zorgorganisatie Groenhuysen overwegend ouderen de mogelijkheid om op eigen...
02-10-2023
HKZ-certificering bekrachtigt kwalitatieve werkwijze MondzorgPlus
MondzorgPlus is gecertificeerd voor de HKZ-norm Mondzorg. Dagelijks zetten we ons in voor de best mogelijke zorg voor onze clië...

Op de hoogte blijven?

Wil je regelmatig geïnformeerd worden over wat er speelt op het gebied van mondzorg voor zorgafhankelijke mensen? Schrijf je dan hier in voor onze nieuwsbrief.
Volg ons ook op