Mondzorg Meter

Wordt er binnen jouw organisatie voldoende aandacht besteed aan goede mondzorg voor jullie cliënten?

 

Start de Mondzorg Meter en kom erachter hoe het met de kwaliteit van mondzorg binnen jouw organisatie gesteld is.

 

Zo maakt MondzorgPlus kwaliteit meetbaar

MondzorgPlus helpt zorginstellingen met het organiseren van goede mondzorg. Met een gedegen implementatie maken we de mondgezondheid van jouw cliënten meetbaar en houden we de kwaliteit hoog.

  • We brengen het niveau van de dagelijkse mondverzorging in kaart. Zorgmedewerkers ontvangen training en coaching-on- the job om de kwaliteit van de dagelijkse mondverzorging naar een hoger niveau te tillen.
  • Alle bewoners ontvangen een persoonsgebonden mondzorgplan en mondverzorgingsplan.
  • Rapportages worden geborgd in het dossier van de cliënt en zijn inzichtelijk voor alle betrokkenen.
  • We evalueren de dienstverlening en samenwerking op regelmatige basis.
  • Kwaliteitsrapportages geven inzicht in de voortgang, waar nodig stellen we een verbeterplan op.