MondzorgMeter: Direct inzicht in de kwaliteit van mondverzorging

Waar staat jouw zorginstelling op de MondzorgMeter?

Met de MondzorgMeter ontdek je hoe het met de kwaliteit van mondzorg binnen jouw zorginstelling gesteld is en hoeverre je voldoet aan de aanbevelingen die worden gesteld aan de mondverzorging in de langdurige zorg. Je krijgt direct inzicht in jouw score op de meter. De MondzorgMeter toetst jouw instelling met 17 vragen op:

  • de officiële richtlijnen voor mondzorg binnen PG- en VB-instellingen;
  • de inspanningen die worden verricht om de kwaliteit van mondzorg te borgen;
  • de mate waarin het welbevinden van de cliënt centraal wordt gesteld;
  • de extra aandacht voor mondzorg, naast de officiële eisen vanuit de richtlijn.

Inzicht in kwaliteit mondzorg

Direct uitslag van jouw score

Vrijblijvend advies mogelijk

Zo maakt MondzorgPlus kwaliteit meetbaar

MondzorgPlus helpt zorginstellingen met het organiseren van goede mondzorg. Met een gedegen implementatie maken we de mondgezondheid van jouw cliënten meetbaar en houden we de kwaliteit op niveau.

  • We brengen het niveau van de dagelijkse mondverzorging in kaart.
  • Zorgmedewerkers ontvangen training en coaching on the job om de kwaliteit van de dagelijkse mondverzorging naar een hoger niveau te brengen.
  • Alle bewoners ontvangen een persoonsgebonden mondzorgplan en mondverzorgingsplan.
  • Rapportages worden geborgd in het dossier van de cliënt en zijn inzichtelijk voor de betrokkenen.
  • We evalueren de dienstverlening en samenwerking op regelmatige basis.
  • Kwaliteitsrapportages geven inzicht in de voortgang, waar nodig stellen we een verbeterplan op.

Doe de MondzorgMeter

Start de MondzorgMeter en ontdek gelijk hoe het met de kwaliteit van mondzorg binnen jouw organisatie gesteld is en in hoeverre jij voldoet aan de eisen die worden gesteld vanuit de richtlijn.

Downloads voor mondzorg

Handige informatie over mondzorg voor jouw zorginstelling? Bekijk onze downloads  voor waardevolle inzichten en tips uit de praktijk.

Kwalitatief hoogwaardige mondzorg binnen de WLZ
Samen kunnen we zorgen voor een kwalitatief hoogwaardige mondzorg in jouw organisatie: van de implementatie van een mondzorgsysteem tot klinische lessen over dagelijkse mondverzorging voor verzorgenden.
Poetsinstructie voor eigen tanden
Eigen tanden, daar moet je zuinig op zijn! Bij het ouder worden en bij veelvuldig medicijngebruik is het nog belangrijker om extra aandacht aan de verzorging van de mond te besteden.
Mini whitepaper: Omgaan met afweergedrag
Hoe kan je als behandelaar, verzorgende of mantelzorger het beste omgaan met afweergedrag? In deze mini-whitepaper tref je diverse onderdelen aan waarin wij beschrijven wat afweergedrag kan veroorzaken en hoe je er mee om kunt gaan.