Willy Messing

Tandarts - BIG: 79022758202

‘Na beëindiging van mijn praktijk wilde ik toch nog iets doen als tandarts en kwam ik terecht bij MondzorgPlus. Hier werd mij de vraag werd gesteld of ik wilde werken binnen de ouderenzorg- en de geestelijke gezondheidszorg. Ik had geen idee wat dit nu precies in hield. Na meegelopen te hebben en gesprekken te hebben gevoerd met behandelaren die al werken binnen deze zorg, werd me duidelijk dat dit niet te vergelijken is met reguliere mondzorg. Allen waren zeer enthousiast over het werken binnen deze zorg. Nu ik zelf werkzaam ben voor MondzorgPlus kan ik me alleen maar aansluiten bij de behandelaren van MondzorgPlus. Wat een dankbaar werk.’