Paul Gerritsen

Tandarts - BIG: 39021087402

‘Mijn moeder was de inspiratiebron om vooral aan ouderen tandheelkundige zorg te bieden. Zij was mijn voorbeeld om ook tandheelkundige zorg te verlenen in Verpleeghuis Ter Valcke in Goes. Sinds 1997 kon ik aldaar over een geoutilleerde tandartskamer beschikken.
Ook na haar overlijden in 2001, bleef mijn interesse aanwezig, zeker door de kennis en kunde die ik op de donderdagen tot en met 2015 heb mogen ontvangen aan en van UMC Utrecht, met name van Professor de Putter, tevens mijn promotor.
Ik hoop nog enige tijd mijn tandheelkundige werkzaamheden bij MondzorgPlus te kunnen en mogen aanbieden!’