Nick den Boer

Business analist

‘Op het moment van mijn indiensttreding was MondzorgPlus net live gegaan met een nieuw informatiesysteem en dit was voor mij een unieke kans om kennis te maken met het bedrijf en haar werkwijzen. Inmiddels is het systeem verder doorontwikkeld en verfijnd, maar zijn er nog volop kansen om een betere aansluiting op de bedrijfsprocessen te realiseren. In mijn functie probeer ik de wensen en eisen van MondzorgPlus zo goed mogelijk te vertalen naar ontwerpen voor ICT oplossingen. Een ander onderdeel van mijn werk is het bieden van technische ondersteuning aan medewerkers, zowel in het veld als op kantoor. Het kunnen helpen van collega’s geeft veel voldoening en een gevoel van verbondenheid, ondanks de vaak grote geografische afstand. Ten slotte krijg ik bij MondzorgPlus de gelegenheid om mijn interesse in business intelligence uit te oefenen, door het analyseren van data met als doel het in kaart brengen van knel- en verbeterpunten.’