Natasja Drewes

Manager tandheelkundige kwaliteit, veiligheid- en opleidingen

‘Ik ben al ruim 24 jaar werkzaam in de tandheelkunde. De eerste jaren werkte ik in een grote gespecialiseerde praktijk, waar ik steeds meer geleerd heb over het vak. Van sterilisatie-assistente naar de stoel en van daaruit verder als preventie-assistente. Intussen kreeg ik kinderen, waarvan de oudste een ernstige meervoudige beperking heeft. Het zorgen voor gedegen tandheelkundige hulp voor haar bleek niet vanzelfsprekend te zijn. De wens was geboren hiervoor meer en betere hulp op te zetten. Toen ik in 2014 per toeval bij MondzorgPlus terecht kwam, was dit voor mij een lot uit de loterij. De combinatie van kennis van het vakgebied en de kennis van de doelgroepen zorgen ervoor dat ik een goede bijdrage kan leveren binnen MondzorgPlus. Ik heb veel protocollen en processen aangepast aan onze bijzondere werkwijze. Daarnaast begeleid ik, samen met een team van hoofdassistentes, het team van (preventie-)assistentes. Klinische lessen worden in overleg met dit team door onszelf opgezet en voor trainingen, die wij voor ons eigen team opzetten, zoeken we steeds nieuwe onderwerpen.’

02-10-2023
HKZ-certificering bekrachtigt kwalitatieve werkwijze MondzorgPlus
MondzorgPlus is gecertificeerd voor de HKZ-norm Mondzorg. Dagelijks zetten we ons in voor de best mogelijke zorg voor onze clië...
22-06-2022
Hoe ga je om met afweergedrag?
Bij kwetsbare mensen zie je soms afweergedrag ontstaan op het gebied van mondzorg, maar ook bij algemene dagelijkse levensverri...
20-04-2021
De uitdaging van goede mondzorg binnen de gehandicaptenzorg
Mondzorg voor mensen met een (verstandelijke) beperking is niet eenvoudig, aldus Natasja Drewes, Kwaliteitsmanager bij Mondzorg...