Muberra Arslan

Mondhygiënist - BIG: 899304499979

‘Ik ben met veel passie een aantal jaren werkzaam als mondhygiënist. Door middel van de uitgevoerde behandelingen en het realiseren van gedragsverandering knapt het gebit vaak zienderogen op. Ik haal hier veel voldoening uit. De kennis over de algemene gezondheid in relatie tot de mondgezondheid fascineert mij enorm. Bij de kwetsbare doelgroepen ligt dat niet anders. De relatie met de algehele gezondheid en kennis over de comorbiditeit is hierbij essentieel. Een goede samenwerking met andere disciplines en familieleden is belangrijk, om zo vanuit diverse invalshoeken in staat te worden gebracht goede mondzorg te leveren. In mijn afstudeerjaar heb ik door middel van een dossieronderzoek in verpleeghuizen, onderzoeksgegevens verzameld voor een wetenschappelijk onderzoek. Deze inspanning heeft geleid tot een afstudeerscriptie. Waarbij de volgende onderzoeksvraag centraal stond: de incidentie van longontstekingen bij kwetsbare ouderen met slikproblematiek, die in instellingen verblijven en de relatie van mondgezondheid. Uit verschillende geraadpleegde onderzoeken is gebleken, dat er bij kwetsbare ouderen die in instellingen verblijven een relatie is aangetoond van een slechte mondhygiëne en het ontwikkelen van een longontsteking. Het is heel belangrijk dat de mondzorg de kwetsbaarsten van onze samenleving kan bereiken.’