Muberra Arslan

Geregistreerd Mondhygiënist - BIG: 899304499979

Met veel passie ben ik een aantal jaren werkzaam als mondhygiënist. Met mijn professie in de tandheelkundige setting haal ik veel voldoening om het gebit te zien opknappen, dit door middel van de uitgevoerde behandelingen en het realiseren van gedragsverandering. De kennis over de algemene gezondheid in relatie tot de conditie van het tandvlees fascineert mij enorm.
Bij de bijzondere doelgroepen, met name de kwetsbare ouderen die in instellingen verblijven, ligt dat niet anders. De relatie met de algehele gezondheid en kennis over de comorbiditeit is hierbij essentieel. Hierbij is een goede samenwerking met andere disciplines en familieleden belangrijk, om zo vanuit diverse invalshoeken in staat te worden gebracht goed afgestemde mondzorg te leveren.
In mijn afstudeerjaar heb ik, samen met een collega student, als onderzoeksassistent mogen fungeren. Door middel van een dossieronderzoek in verpleeghuizen hebben we onderzoeksgegevens verzameld voor een wetenschappelijk onderzoek. Deze inspanning heeft geleid tot een afstudeerscriptie met als onderzoeksvraag: de incidentie van longontstekingen bij kwetsbare ouderen met slikproblematiek die in instellingen verblijven en de relatie van mondgezondheid.
Uit verschillende geraadpleegde onderzoeken is gebleken, dat er bij kwetsbare ouderen die in instellingen verblijven een relatie is aangetoond van een slechte mondhygiëne en het ontwikkelen van een longontsteking.
Een goed functioneel gebit is hiernaast van belang voor een goede spijsvertering en voor de cognitie van de cliënt. Hierom is het heel belangrijk dat de mondzorg de kwetsbaarsten van onze samenleving kan bereiken. Met een goed georganiseerd team, wil ik graag als een mondzorgprofessional een bijdrage leveren aan de algemene gezondheid en de kwaliteit van leven.