Joep Gudde

Tandarts - BIG: 89021261602

‘Om mijn opgedane kennis en ervaring niet geheel en al verloren te laten gaan, wil ik graag tandheelkundige zorg verlenen aan kwetsbare ouderen. Met name de oudere cliënt gaat mij aan het hart. Er verschijnen steeds meer publicaties waar, met name, wordt gewezen op het belang van een goede kauwfunctie. Een goede kauwfunctie geeft een betere doorbloeding van de hersenen. Dit is van vitaal belang, vooral voor ouderen. Goede mondzorg is daarom een must en hier een bijdrage aan leveren, is een mooie en dankbare taak.’