Jessica Broedersz

Preventie-assistente

‘Na 6 jaar als ziekenverzorgster in het verpleeghuis te hebben gewerkt, ben ik de opleiding tandartsassistente gaan volgen. Ik ben vervolgens 17 jaar werkzaam geweest als assistente en preventie-assistente. In 2016 kwam MondzorgPlus op mijn pad. De ouderenzorg had al mijn interesse. Bij MondzorgPlus kan ik mijn opleiding en interesse combineren. Ik vind het fijn om me in te kunnen zetten voor de ouderenzorg op het gebied van de mondzorg. Elke dag is uitdagend en anders. Het is dankbaar werk.’