Eefje van de Vijfeijke

Preventieassistente

‘Het bijzondere van MondzorgPlus is dat je werkt aan een goede mondgezondheid voor kwetsbare mensen.
Sámen met de cliënt, de zorgmedewerkers en familie is er tijd en aandacht om de mensen echt te helpen.’