Klachtenregeling

MondzorgPlus hecht het grootste belang aan een gezonde mond en het welbevinden van onze cliënten. Daarbij staat doelmatige zorg voorop en doen wij ons best de behandeling zo comfortabel mogelijk te laten verlopen. Desondanks kan het voorkomen dat er, ondanks alle inzet en het volgen van de protocollen, er verschil van inzicht is ten aanzien van een behandeling. Mocht u (of uw familie) ontevreden zijn over een behandeling dan horen wij dat graag. Dit biedt ons de mogelijkheid om met u in gesprek te gaan en te onderzoeken hoe wij uw ontevredenheid kunnen omzetten naar tevredenheid.

Klacht indienen

Mocht u een klacht willen indienen dan kunt u contact opnemen via 088-936 63 00 of een mail sturen naar info@mondzorgplus.nl. Binnen drie werkdagen nemen wij contact met u op om uw klacht en de interne afhandeling daarvan verder te bespreken. Onze aangewezen klachtenfunctionaris zal vervolgens de klacht in behandeling nemen en zo spoedig mogelijk de formele uitslag van het onderzoek communiceren.

MondzorgPlus is aangesloten bij de klachtenregeling van TopMondzorg.