Ervaringen

Het mooie van MondzorgPlus vind ik dat ze zich richten op oudere, hulpbehoevende mensen en daar álle tijd voor nemen. De medewerkers delen hun kennis met ons, wij delen onze kennis en ervaring met hen.
- Adrie de Laat, manager dienst behandeling en begeleiding De Riethorst Stromenland
Een begripvolle en geduldige omgang met onze bewoners, dat doen de mensen van MondzorgPlus ontzettend goed. De behandeling wordt altijd volledig afgestemd op de bewoner, er wordt alle tijd uitgetrokken voor de verzorging. MondzorgPlus gaan naar de eigen kamers van de bewoners, om ze in hun eigen vertrouwde omgeving te helpen. Echt een zeer groot pluspunt. De samenwerking is hecht: we zorgen sámen voor onze bewoners.
- Titus van den Eijnden, manager behandeling & begeleiding Stichting Schakelring
De zorg door MondzorgPlus wordt als laagdrempelig ervaren en wordt uitgevoerd door mensen die erg goed omgaan met onze doelgroep cliënten. De administratie is goed geregeld en er wordt adequaat gereageerd op vragen of klachten. Onze medewerkers krijgen goede tips en de mondzorg is per cliënt opgenomen in het zorgplan. Ook de workshops van MondzorgPlus worden door de medewerkers als zeer leerzaam ervaren. Kortom: MondzorgPlus doet écht wat wordt beloofd.
- Irene Dekker, Adviseur Kwaliteit, Woonzorggroep Samen
Om ervoor te zorgen dat de aandacht voor goede mondverzorging behouden blijft en iedereen op de hoogte is van actuele ontwikkelingen en nieuwe inzichten, is er vanuit MondzorgPlus veel aandacht voor scholing van onze medewerkers. Daarnaast is de mondzorg per cliënt beschreven en opgenomen in diens zorgplan, zodat het geborgd is. Middels periodieke interne audits wordt gecheckt of er verbeterpunten zijn. Onze medewerkers weten mondzorg nu goed uit te voeren.
- Nency van Soomeren, teamleider, De Merwelanden