Samenwerking met Mijzo, voormalig De Riethorst Stromenland

‘Mondzorg is één van de meest basale zaken in lichamelijke verzorging. Toch is er in de opleiding voor verzorgenden maar mondjesmaat aandacht voor – vergeef me de beeldspraak. Voordat Riethorst Stromenland, nu Mijzo, een samenwerking aan ging met MondzorgPlus werkten wij al samen met een tandarts. De aandacht ging toen echter uit naar tandheelkundige zorg, vooral curatief, maar mondzorg en preventie is juist erg belangrijk. Uit de praktijk blijkt immers dat slechte mondzorg bijdraagt aan veel lichamelijke klachten.

Inmiddels werken we al enkele jaren samen met MondzorgPlus en de insteek en werkwijze is niet vergelijkbaar met een reguliere tandartspraktijk. De samenwerking gaat verder dan alleen de zorg voor onze ouderen. Iedereen wordt bewust gemaakt van het belang van goede mondzorg. Op afdelingsniveau is er aandacht voor het nut en de noodzaak, er wordt poetsinstructie gegeven aan verzorgenden, er wordt groepsscholing verzorgd én we geven samen voorlichting aan familie van onze bewoners.

Langs de meetlat

In november 2014 bracht de Inspectie voor de Gezondheidszorg een vernietigend rapport uit over de kwaliteit van de mondzorg in Nederlandse woonzorgcentra. Als ik onze organisatie langs de meetlat leg, doen we het prima, maar het kan altijd beter. We toetsen onszelf nog niet genoeg en daarom gaan we aan de slag met interne audits, om na te gaan of we de processen goed volgen en of het aantal klachten van onze bewoners daadwerkelijk vermindert. Want dat kunnen we nu nog niet onderbouwen.

 

Wij kiezen heel bewust voor MondzorgPlus

Geen tijd om de tanden te poetsen en de mond te verzorgen’ is geen argument, het hoort gewoon bij het werk. Dat er in andere zorgorganisaties weinig of geen aandacht is, daar kán en wíl ik geen oordeel over vellen. Vervolgens kan het ook bijdragen aan het terugdringen van andere kosten, maar dat verband is niet altijd eenvoudig aan te tonen. Helaas investeren zorgverzekeraars erg weinig in preventie, terwijl het op termijn geld oplevert. Aandacht is er heus wel, voldoende geld helaas niet.

 

‘Geen tijd om de tanden te poetsen en de mond te verzorgen’ is geen argument, het hoort gewoon bij het werk.’

Adrie de Laat, destijds manager dienst behandeling en begeleiding bij de Riethorst Stromenland, nu Mijzo.

 

Zeer tevreden

Het mooie van MondzorgPlus vind ik dat ze zich richten op oudere, hulpbehoevende mensen en daar álle tijd voor nemen. De medewerkers delen hun kennis met ons, wij delen onze kennis en ervaring met hen. Ik ben zéér tevreden over onze samenwerking en beveel MondzorgPlus met overtuiging aan. Collega’s uit de zorg mogen me altijd bellen voor een referentie!’

Over Mijzo

Mijzo biedt diensten op het gebied van wonen, zorg en welzijn aan voornamelijk ouderen. Mijzo heeft 24 woonzorgcentra in Midden-Brabant en verleent haar diensten tevens aan hulpbehoevende mensen die zelfstandig wonen. De kernwaarden van Mijzo: eigen, samen, open en ontdekken.

Samenwerking met MondzorgPlus: sinds 2009
Aantal cliënten: Mijzo ondersteunt 1600 cliënten binnen de zorginstellingen.