Samenwerking met De Merwelanden

Sinds 2013 werken woon- en zorgcentrum De Merwelanden in Dordrecht en MondzorgPlus samen. Nency van Soomeren, teamleider kleinschalig wonen bij De Merwelanden is zeer te spreken over deze samenwerking.

Nency van Soomeren is al 23 jaar werkzaam bij woon- en zorgcentrum De Merwelanden; sinds 14 jaar als teamleider. Ze is verantwoordelijk voor kleinschalig wonen, waarbij in kleine woongroepen intensieve 24-uurszorg wordt geboden aan 64 ouderen. Het merendeel van hen heeft de ziekte van dementie, 12 mensen wonen in een groep voor somatische ouderen. In totaal biedt De Merwelanden zorg aan zo’n driehonderd mensen, in uiteenlopende vormen. In 2013 ging De Merwelanden voor de bewoners van kleinschalig wonen een samenwerking aan met MondzorgPlus.

Gespecialiseerd in onze doelgroep

“Belangrijkste aanleiding was de aangescherpte wetgeving rond mondzorg, die vroeg om een oplossing”, vertelt Nency van Soomeren. “We kwamen in contact met MondzorgPlus en de kennismaking verliep zeer positief. MondzorgPlus past bij onze organisatie en wat uiteraard erg belangrijk is, is dat het team van MondzorgPlus gespecialiseerd is in deze doelgroep. Anders dan een reguliere tandarts nemen de tandarts en assistente alle tijd voor een cliënt en wegen ze altijd af of het nodig is om een belastende behandeling uit te voeren. Ze weten hoe ze met deze ouderen moeten omgaan.”

 

Veel aandacht voor scholing

Bij de start van de samenwerking is veel aandacht besteed aan scholing van de zorgmedewerkers die werkzaam zijn binnen de kleinschalige woongroepen. Nency: “Allereerst is ze verteld wat (goede) mondzorg voor deze ouderen kan betekenen. Daarnaast zijn er allerlei praktische tips aangereikt voor de dagelijkse mondzorg. Hoe kunnen ze de mond inspecteren en verzorgen als een bewoner de mond niet wil openen? Daarvoor hebben ze goede handvatten gekregen. Bij vragen kunnen ze bovendien altijd terecht bij tandarts Frans van Eck en preventie-assistente Marion van ’t Zelfde.” Om ervoor te zorgen dat de aandacht voor goede mondverzorging behouden blijft en iedereen op de hoogte is van actuele ontwikkelingen en nieuwe inzichten, vindt iedere twee jaar bijscholing plaats. Daarnaast is de mondzorg per cliënt beschreven en opgenomen in diens zorgplan, zodat het geborgd is. Middels periodieke interne audits wordt gecheckt of er verbeterpunten zijn.

 

Niets verplicht

De cliënten van De Merwelanden hebben de vrijheid om wel of niet gebruik te maken van de zorg door MondzorgPlus. “We delen de informatie hierover met de familie”, vertelt Nency. “Bij nieuwe bewoners zien we vaak dat het bezoek aan de tandarts al langere tijd op de achtergrond is geraakt. Soms kiezen familieleden er dan voor om dat zo te laten. Uiteraard verzorgen onze medewerkers dagelijks de monden van alle bewoners volgens de richtlijnen. Als we zien dat er problemen ontstaan, kaarten we dat alsnog aan bij de familie. Ze zijn niets verplicht, maar wij willen ze de zorg door MondzorgPlus wel aanbieden.”

 

‘MondzorgPlus biedt zorg op maat, passend bij onze doelgroep’

Nency van Soomeren, Teamleider De Merwelanden

 

Eigen tanden

Het merendeel van de bewoners draagt een gebitsprothese, maar Nency schat in dat dit in de toekomst zal veranderen. “De gemiddelde leeftijd van onze bewoners is hoog, maar we hebben ook enkele zeventigers. Zij hebben nog hun eigen tanden, soms met bijvoorbeeld een brug. Dat vraagt om heel specifieke aandacht en techniek bij mondverzorging.”

 

Vertrouwen

De IGZ heeft sinds de samenwerking met MondzorgPlus nog niet geïnspecteerd op de kwaliteit van mondzorg, maar teamleider Nency ziet een dergelijke inspectie met vertrouwen tegemoet. “We zijn zeer tevreden over de samenwerking en de geboden zorg. MondzorgPlus biedt zorg op maat, passend bij onze doelgroep. We bevelen MondzorgPlus dan ook van harte aan bij andere pg-instellingen.”

Over De Merwelanden

De Merwelanden is een woon- en zorgcentrum in Dordrecht, grenzend aan de rivier het Wantij. Ouderen vinden er woon- en zorgoplossingen op maat, die is aan te passen als hun situatie verandert. De Merwelanden heeft in 2015 het gouden PREZO-keurmerk behaald.

De Merwelanden telt 320 zelfstandige huurwoningen / zorgappartementen voor 55+, 65+ en WLZ-cliënten en 64 woonzorgplaatsen in kleinschalige woongroepen. In totaal wonen er circa 300 cliënten. Er werken 200 mensen bij De Merwelanden, ondersteund door 125 vrijwilligers.